Bewoners van wooninitiatieven met een laag inkomen krijgen vaak onterecht geen energietoeslag toegekend. Dat blijkt uit een uitvraag van Ieder(in). Gemeenten blijken de energietoeslag niet, of met grote willekeur, toe te kennen. Ieder(in) vindt het belangrijk dat gemeenten dit zo snel mogelijk rechtzetten. Daarvoor roepen we lokale belangenbehartigers en (ouders van) bewoners van wooninitiatieven op om hier actie tegen te ondernemen. Hoe je dat doet lees je in dit bericht. 

Waar gaat het mis?

Er is op twee punten onduidelijkheid, waardoor het toekennen van de energietoeslag vaak misgaat. Op de eerste plek zijn instellingen uitgezonderd van de energietoeslag, omdat bewoners lagere bestaanskosten hebben. Echter, dit is voor pgb-gefinancierde wooninitiatieven niet het geval. Bewoners betalen zelf hun energiekosten. Daarnaast kunnen gemeenten eisen stellen zoals dat bewoners een energierekening op naam moeten aanleveren of een eigen huisnummer moeten hebben. Bij wooninitiatieven is er echter vaak sprake van een energierekening op naam van het wooninitiatief en hebben bewoners niet altijd een eigen huisnummer.

Hoe lossen we het op?

Twee punten zijn belangrijk om het toekennen van energietoeslag op orde te krijgen:

  1. Gemeenten moeten hun eigen ambtenaren en bewoners van wooninitiatieven duidelijk informeren dat zij recht hebben op energietoeslag. Bijvoorbeeld door expliciet te vermelden dat pgb-gefinancierde wooninitiatieven niet vallen onder de uitzondering van inrichtingen.
  2. Gemeenten moeten wooninitiatieven uitzonderen van de voorwaarde dat bewoners een energierekening op naam moeten kunnen aanleveren.

Tijd voor actie: deze stappen kun je ondernemen!

Krijg je volgens jou onterecht geen energietoeslag, dan vind je hieronder vier stappen die je kan ondernemen. Wij adviseren om de stappen in deze volgorde te doorlopen.

Stap 1. Vraag energietoeslag aan

Soms wekt de informatie op gemeentewebsites de indruk dat bewoners van een wooninitiatief geen recht hebben op energietoeslag, maar met een onderbouwing blijken verschillende gemeenten toch wel gewoon energietoeslag toe te kennen. Laat je dus niet ontmoedigen door informatie op de website van je gemeente.

Stap 2. Word je energietoeslag aanvraag afgewezen? Maak dan eerst bezwaar!

Wanneer je in een bezwaarschrift uitlegt dat bewoners hun eigen bestaans- en energiekosten betalen en dat de energierekening op naam staat van de stichting, keren gemeenten soms alsnog de energietoeslag toe. Dit blijkt uit ervaringen die Ieder(in) heeft opgehaald.

Het kan bij het bezwaar maken helpen om een berekening mee te sturen van de (verwachte) kostenstijging.

Stap 3. Benader ambtenaren uit je gemeente en/of de wethouder

Wordt je bezwaarschrift afgewezen, dan kun je een mail sturen naar je gemeente. Leg hierin je situatie uit en vraag om een gesprek. In je mail kun je verwijzen naar onze website artikelen, zoals deze: Woon je in een wooninitiatief? Vraag energietoeslag aan – Iederin

Stap 4. Benader je gemeenteraad

Geeft de gemeente geen gehoor? Dan kun je raadsleden uit je gemeente aanschrijven. De gemeenteraad heeft de belangrijke taak om het werk van de gemeente te controleren. Daarom is het belangrijk raadsleden te wijzen op de problemen rondom energietoeslag en wooninitiatieven. Op die manier kunnen zij controleren of het toekennen van energietoeslag goed gaat in hun gemeente.

Hieronder vind je een voorbeeld brief en een voorbeeld motie die je kunt versturen naar de raadsleden in jouw gemeente. Je hoeft alleen je naam en de naam van je gemeente aan te passen.

Hoe schrijf je de gemeenteraad aan?

Dit kun je doen door de voorbeeldbrief te mailen aan de griffie van de gemeenteraad. De griffie zorgt ervoor dat alle raadsleden het bericht ontvangen. De contactgegevens zijn te vinden door op Google te zoeken naar ‘griffie’ en ‘*de naam van je gemeente*’.

Deel dit bericht

Meer nieuws over