Zondag 17 oktober vindt in Rotterdam de Woonopstand plaats. Hier vragen tientallen partijen aandacht voor de wooncrisis. De politiek moet onmiddellijk werk maken van oplossingen hiervoor. Steeds meer mensen, jong en oud, huurders en kopers, worden geraakt door de wooncrisis. Het is de hoogste tijd voor een radicaal ander woonbeleid. Woonzekerheid voor iedereen moet de norm worden. Ieder(in) ondersteunt deze Woonopstand omdat ook mensen met een beperking onevenredig hard getroffen worden door het huidige woonbeleid.

Geen geschikte woningen beschikbaar en discriminatie

De beschikbaarheid en betaalbaarheid van huisvesting staan zwaar onder druk en de woningnood is geëxplodeerd. Er is een groot tekort aan toegankelijke, betaalbare woningen voor mensen met een beperking. Jongeren met een beperking zijn bijna kansloos omdat zij naast het tekort aan geschikte woningen ook te maken hebben met gemeentelijke toewijzingsregels, die in hun nadeel werken.

Huisvesting is een Grondrecht

Huisvesting is een eerste levensbehoefte en een grondrecht. Het recht op huisvesting is vastgelegd in de Grondwet en de overheid heeft zich gecommitteerd aan dit mensenrecht via diverse internationale verdragen, waaronder het VN-verdrag Handicap. Het woonbeleid moet gericht zijn op het realiseren en garanderen van voldoende, betaalbare en toegankelijke woningen. Er moet gelijke toegang tot huisvesting zijn en er moet meer geschikte huisvesting voor mensen met een beperking en ouderen komen.

Het Woonmanifest

Door een brede coalitie van actiegroepen en maatschappelijke organisaties en partijen is het Woonmanifest opgesteld. Dit manifest is een oproep vanuit de woonbeweging aan de Tweede Kamer en de formerende partijen. In het manifest worden 10 maatregelen genoemd die noodzakelijk zijn om het grondrecht op huisvesting te verwezenlijken. Ook Ieder(in) staat achter dit manifest.

Link naar Woonopstand
Link naar het Woonmanifest

Deel dit bericht

Meer nieuws over