Illya Soffer, directeur van Ieder(in), spreekt in het Nederlands Dagblad van zaterdag 23 augustus haar grote bezorgdheid uit over de zorg vanaf 2015 voor thuiswonende kinderen met ernstige beperkingen. Nog steeds is niet duidelijk of hun zorg dan onder de Jeugdwet of de Wet langdurige zorg valt, met gevolg dat niemand wat doet. Deze, vergeten‚ groep dreigt de dupe te worden van de zorghervormingen.

Ieder(in) stuurde samen met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) begin augustus een brief aan Van Rijn. Zij vragen de staatssecretaris om snel aan tafel te gaan met alle partijen die betrokken zijn bij de zorginkoop. Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor deze mensen.

Ouders verkeren in grote onzekerheid

In dezelfde krant staat een interview met de ouders van Rens van de Horst. Rens behoort tot de groep waar Soffer het over heeft. Rens zijn ouders weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn en verkeren in grote onzekerheid over de zorg en begeleiding voor hun thuiswonende kind vanaf volgend jaar.

Link naar het interview met Illya Soffer in het ND van 23 augustus
Link naar het interview met de ouders van Rens van der Horst in het ND van 23 augustus
Hier leest u onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp en kunt u de brief en het persbericht downloaden.

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over