Op 26 januari heeft de gemeente Utrecht het Stadsgesprek Utrecht fietst! georganiseerd. Want Utrecht wil de beste fietsstad worden van de wereld. U Onbeperkt vindt dat er dan ook rekening moet worden gehouden met de wensen van mensen met een beperking.

U Onbeperkt is een Utrechts bewonersnetwerk van en voor mensen met een functiebeperking. Voorafgaand aan het stadsgesprek heeft U Onbeperkt mensen met een beperking opgeroepen om  hun ervaringen met de toegankelijkheid van de stad te melden. ‰’We vonden dat deze ervaringen niet mochten ontbreken tijdens het stadsgesprek‰’, zegt Claudia Brugman van U Onbeperkt.

Positief kritisch

Mensen bleken last te hebben van uiteenlopende problemen, zoals slecht wegdek en het verbod om te fietsen in een deel van de binnenstad, waardoor locaties moeilijk te bereiken zijn. Een ander veel genoemd probleem is het parkeren van de fiets in de stad.
‰’Een driewieler past vaak niet in een fietsenrek. En een aangepaste fiets is vaak te groot om even voor een winkel te parkeren. Daar komt bij dat voorzieningen verstrekt via de Wmo sowieso niet buiten mogen staan. Wordt de fiets gestolen dan krijg je geen nieuwe.‰’

Fietsenstallingen

Een alternatief is parkeren in de gemeentelijke fietsenstallingen. Maar de hellingen zijn vaak te steil, zodat je moeilijk de stalling in of uit kunt. En het komt ook voor dat de medewerkers driewielers weigeren omdat ze te veel plaats innemen. ‰’Dat gebeurt mij ook‰’, zegt Claudia. ‰’En dat is een probleem, want mijn fiets waarborgt mijn kwaliteit van leven en zorgt voor vrijheid. Mijn fiets is niet voor erbij. Het is een hulpmiddel. Zonder fiets ben ik niets.‰’

Claudia heeft ook wel een idee hoe je de parkeerproblemen zou kunnen oplossen. Bijvoorbeeld door gekleurde vakken te maken in de openbare fietsenrekken, waar alleen fietsen met een ontheffing – herkenbaar aan een plaatje voorop – mogen staan. ‰’Waar een wil is, is een weg’, aldus Claudia.

Hoe nu verder?

Tweehonderd mensen hebben het stadsgesprek Utrecht fietst! bijgewoond. De gemeente brengt in februari alle knelpunten in kaart en zal komen met een aanbeveling. Ze kijkt naar haalbaarheid en betaalbaarheid van de aangedragen oplossingen.

Melden is nog steeds mogelijk!

Bent u bewoner van de gemeente Utrecht en wilt u uw fietservaringen melden?  Dan kunt u dat alsnog doen tot eind februari. Bel Claudia Brugman 06-29087945 of mail naar radio@uonbeperkt.nl.

Meer over Toegankelijkheid
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over