Als je een beperking of chronische ziekte hebt, dan heb je al snel te maken met een forse stapeling van zorgkosten. Denk daarbij aan kosten voor het eigen risico voor de zorgverzekering, maar ook aan eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Wet langdurige zorg (Wlz). De regering maakt een begin met de aanpak van deze stapeling van zorgkosten, door het aanpassen van de eigen bijdragen. Ieder(in), de Patiëntenfederatie en Per Saldo denken dat de voorstellen beter kunnen.
Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.

In een internetconsultatie van het ministerie van VWS reageren Ieder(in), Patiëntenfederatie en Per Saldo op het besluit verlaging bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning. De organisatties vragen zich af of de voorstellen hun doel wel bereiken en doen suggesties hoe het nog beter kan.

Voorkom achteruitgang

Voor de Wmo ligt er het voorstel over de invoering van het abonnementstarief. Dit betekent dat als je iets nodig hebt uit de Wmo, je een vaste eigen bijdrage van 17,60 euro per maand betaalt. Voor mensen met een middeninkomen is dit een goede ontwikkeling. Administratieve lasten worden verminderd en er is meer en eerder duidelijkheid over de kosten van zorg.

Wel pleiten Ieder(in), Per Saldo en de Patiëntenfederatie ervoor dat het voorstel geen achteruitgang mag betekenen voor mensen die nu al een lagere eigen bijdrage betalen. En het is belangrijk dat de toegang tot goede zorg in maatwerkvoorzieningen mogelijk blijft.

Nieuwkomers Wlz gaan méér betalen

Mensen die gebruik maken van de Wlz hebben ook te maken met een forse stapeling van zorgkosten. Het kabinet heeft er voor gekozen om de vermogensinkomensbijtelling van 8% naar 4% te verlagen. Daarnaast krijgen gebruikers van Wlz-zorg te maken met een kortere overgangstermijn van het lage naar het hoge tarief voor eigen bijdrage.

Door deze combinatie zijn de maatregelen vooral een herverdeling van de lasten van eigen bijdragen. Want mensen met een eigen vermogen gaan erop vooruit, maar nieuwe Wlz-zorg gebruikers gaan méér eigen bijdrage betalen. Ieder(in), Patiëntenfederatie en Per Saldo vinden deze maatregelen niet effectief om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan. In de consultatie vragen zij nogmaals om dit te herzien.

Download hieronder de volledige reactie Ieder(in), de Patiëntenfederatie en Per Saldo (pfd of word).

1483_180420_Internetconsultatie_eigen_bijdrage_Wlz-Wmo.docx – docx (160 KB)
1484_180420_Internetconsultatie_eigen_bijdrage_Wlz-Wmo.pdf – PDF (250 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over