Het ministerie van VWS organiseert in mei en juni regionale bijeenkomsten over de herziening langdurige zorg. Alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren van de lokale zorg worden uitgenodigd. Ieder(in) vindt het uitermate belangrijk dat ook cliëntenvertegenwoordigers bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. Bent u (lokale) cliëntenvertegenwoordiger, meld u dan aan voor de bijeenkomst in uw regio en praat mee. Het aantal deelnemers is beperkt, dus meld u snel aan.

Naast cliëntenorganisaties worden voor deze zogenaamde transitiebijeenkomsten ook gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren, aanbieders, beroepsorganisaties, huisartsen en woningcorporaties uitgenodigd.

Tijdens de bijeenkomst wordt u geïnformeerd over de samenwerking tussen alle betrokken organisaties in uw regio en over het maken van nieuwe afspraken tussen de partijen. U kunt op de bijeenkomst aangeven wat nodig is om de zorg vanuit cliëntperspectief goed vorm te kunnen geven. Verder is de bijeenkomst een mooie gelegenheid om kennis te maken met andere vertegenwoordigers van patiënten- en clientenorganisaties in uw regio.

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomsten aanmelden via de website In voor zorg!

Aanmelden transitiebijeenkomsten In voor zorg!

De bijeenkomsten worden per Wmo-regio georganiseerd. Op het inschrijfformulier moet u aangeven in welke Wmo-regio u actief bent. Mocht u niet weten in welke Wmo-regio u actief bent, dan vindt u op het inschrijfformulier een link naar Wmo-regio’s 2015.

Tip: kennisdossier Wmo-inkoopbeleid

Als u naar de transitiebijeenkomst gaat, raden wij u aan het AVI-kennisdossier ‘Van beleid naar inkoop’ door te nemen. Het kennisdossier geeft handvatten voor een goed gesprek met de gemeente over het Wmo-inkoopbeleid. Dit onderwerp zal op de bijeenkomst ongetwijfeld besproken worden. Uiterlijk 1 oktober 2014 moeten gemeenten hun contracten met instellingen hebben gesloten. In hoofdstuk 2 staan acht prioriteiten die van groot belang zijn voor het inkoopbeleid van de gemeente.

Kennisdossier ‘Van beleid naar inkoop

Verder dit nog: Ieder(in)-bijeenkomst ‘samenwerken in de regio steeds belangrijker’

Op donderdag 15 mei organiseert Ieder(in) samen met zorgverzekeraar VGZ een bijeenkomst over het belang van samenwerking in de regio. Tijdens de bijeenkomst verkennen we mogelijke samenwerkingsconcepten op regionaal niveau.

Met de hervorming van de langdurige zorg en de overheveling van zorg en ondersteuning uit AWBZ naar Zvw en Wmo zal de samenwerking tussen zorgverzekeraars, gemeentes en cliëntenorganisaties steeds belangrijker worden. Graag gaan wij tijdens deze bijeenkomst met u in gesprek over de belangrijkste aandachtspunten in de regionale samenwerking vanuit het perspectief van mensen. Deze bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 uur bij Ieder(in). Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan kunt u zich aanmelden via post@iederin.nl

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over