Wilt u als lokale belangenbehartiger graag samen met uw achterban praten over de veranderingen in zorg en ondersteuning? Dat kan! Het programma Zorg Verandert kan u helpen bij het organiseren van een bijeenkomst hierover.

Dit programma van de samenwerkende cliëntenorganisaties helpt mensen bij hun zoektocht naar passende oplossingen. Daarvoor houden ze in 2015 overal in het land bijeenkomsten. Dat doen ze samen met cliënten- en welzijnsorganisaties, (buurt)verenigingen, gemeenten en zorgaanbieders. Ze sluiten zoveel mogelijk aan bij lokale initiatieven en bijeenkomsten die al zijn georganiseerd. En zo nodig (mede)-organiseert Zorg Verandert ook zelf bijeenkomsten.

Lokale bijeenkomsten

Het kan gaan om een lokale bijeenkomst met een informerend karakter. Die kan bijvoorbeeld door de gemeente zijn georganiseerd om voorlichting te geven over de nieuwe situatie per 1 januari 2015. Met hulp van Zorg Verandert kan dan in groepsgesprekken worden ingegaan op hoe mensen kunnen omgaan met deze nieuwe situatie. Bijvoorbeeld: Hoe bereid je je voor op een keukentafelgesprek? Hoe maak je een persoonlijk plan? Hoe kan je je persoonlijk netwerk versterken?

Dialoogbijeenkomsten

Daarnaast is Zorg Verandert betrokken bij dialoogbijeenkomsten in de wijk of buurt. Dit zijn kleine bijeenkomsten waarin mensen die ondersteuning nodig hebben en hun mantelzorgers samen praten over passende oplossingen voor hun problemen. Er is tijdens de dialoogbijeenkomsten ruimte om in te gaan op ieders persoonlijke situatie.

Zelf bijeenkomst houden?

Gaat u of uw gemeente een bijeenkomst organiseren en wilt u daarbij Zorg Verandert inschakelen? Ga voor meer informatie naar www.zorgverandert.nl en kijk onder, Bijeenkomsten. Of neem contact op met de coördinator van Zorg Verandert in uw regio: www.zorgverandert.nl/contact.

In de agenda op deze website ziet u ook of er al een bijeenkomst in uw gemeente, stad of buurt gepland staat waarbij Zorg Verandert is betrokken.

Betrokken organisaties

Het programma is een samenwerkingsverband van Ieder(in), LPGGz, PCOB, Unie KBO, LOC, LSR, Mezzo, MEE, Koepel Wmo-raden, Zorgbelang Nederland en Per Saldo.

Deel dit bericht

Meer nieuws over