Op 24 april staat het algemeen overleg (AO) studenten met een beperking in het mbo en hoger onderwijs (ho) op de agenda. Ieder(in) en Stichting Studeren en Werken Op Maat (SWOM) hebben de commissie van OCW gevraagd om tijdens het debat niet alleen aandacht te hebben voor de studieperiode zelf, maar ook voor de tijd die daarna komt: de stap naar de arbeidsmarkt.

Studenten met een beperking hebben moeite met de overgang van het hoger onderwijs en mbo naar de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit onderzoek1 van Verwey Jonker, in opdracht van Handicap en Studie en een kleinschalig onderzoek dat Ieder(in) in 2016 heeft gedaan. Tijdens de opleiding is het vinden van een stageplaats en het volbrengen van stages al extra lastig. En daarna ondervinden ze ook meer dan gemiddeld problemen bij het vinden van een eerste baan die past bij hun ambitie, mogelijkheden en opleidingsniveau. Ze beginnen daardoor met een achterstand op de arbeidsmarkt ten opzichte van hun leeftijdgenoten zonder beperking.

Vraag om betere ondersteuning

Jongeren die het mbo of hoger onderwijs hebben afgerond, vallen vaak buiten het doelgroepenregister en zijn hierdoor veel minder of niet in beeld als het gaat om ondersteuning. Ook het beleid dat momenteel wordt gemaakt in het kader van de banenafspraken en uitgewerkt wordt in het breed offensief, richt zich niet op deze doelgroep. Omdat zij een opleiding hebben, wordt verondersteld dat zij makkelijk aan het werk komen en daar geen ondersteuning bij nodig hebben. Deze veronderstelling is onjuist, zoals uit bovenstaande onderzoeken blijkt. Het is juist hard nodig dat ook voor deze jongeren ondersteuning beschikbaar komt. Hierbij is het belangrijk dat ook deze doelgroep gebruik kan maken van de faciliteiten vanuit het doelgroepenregister, waaronder de no-riskpolis. Tevens zou bij een beoordeling arbeidsvermogen rekening gehouden moeten worden met de hulpvragen die deze doelgroep (o.a. jongeren met een GGZ achtergrond) heeft als het gaat om het vinden van een (eerste) baan.

Ieder(in) en SWOM hebben gevraagd in het huidige beleid en het beleid dat nu ontwikkeld wordt, ook rekening te houden met jongeren met een opleiding in het mbo of hoger onderwijs. Daarbij hebben we gepleit voor een persoonsgebonden budget waarmee jongeren zelfstandig een jobcoach kunnen inkopen.

Betere afstemming wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving voor jongeren met een beperking sluit momenteel niet goed op elkaar aan. Logischerwijs richt OCW zich op onderwijs en SZW op alles wat met werk te maken heeft. Hierdoor is er echter geen aandacht voor de aansluiting tussen studie en werk, terwijl het juist voor jongeren met een beperking extra belangrijk is om een goede start te kunnen maken. Ieder(in) en SWOM hebben gevraagd om meer te gaan samen werken met SZW en zo de wet- en regelgeving beter op elkaar aan te laten sluiten.

Het AO vindt plaatst op woensdag 24 april van 10.00 tot 13.00 en is te volgen via deze link.

De brief en de bijbehorende onderzoeken zijn hieronder te downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over