Op 14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op veel plekken zijn lokale belangenbehartigers en gemeenten in gesprek over de toegankelijkheid van de verkiezingen. Samen met Breda Gelijk en de gemeente Breda maakten we een handreiking met informatie, tips en goede voorbeelden.

Ga in gesprek

De handreiking geeft informatie over hoe je de toegankelijkheid van het stemproces kan verbeteren. En op welke vragen je moet letten hierin. Bijvoorbeeld:

  • Is de fysieke toegankelijkheid van de stemlokalen in jouw gemeente goed geregeld?
  • Weten de stembureauleden wat zij kunnen doen om de toegankelijkheid te vergroten en mensen met een beperking op een goede manier te bejegenen?
  • Is de informatie over het stemproces vindbaar, toegankelijk en begrijpelijk?
  • Is de informatie over toegankelijkheid, hulpmiddelen en voorzieningen in de verschillende stemlokalen, goed vindbaar? Hierdoor kunnen mensen zelf kiezen in welk stemlokaal zij het beste kunnen gaan stemmen.
  • Is er binnen de gemeente nagedacht over stemmen met een stem-mal, is er een samenwerking met Prokkel voor het zijn van een inclusief stembureau en is gedacht aan gebarentaalvaardige stembureaus?

Bekijk hier de handreiking Toegankelijke verkiezingen: Wat kun je doen in jouw gemeente? (pdf-198 KB).

Betrek de mensen om wie het gaat

De belangrijkste tip is om in aanloop naar de verkiezingen, maar ook na afloop in gesprek te gaan met de mensen met een beperking. Zij kunnen namelijk zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben, waar het nog niet goed geregeld is en wat beter moet.

Meldpunt toegankelijkheid verkiezingen

Ieder(in) opent vanaf 7 maart 2022 het Meldpunt Onbeperkt Stemmen. Dit keer voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16  maart. Mensen met een beperking kunnen bij dit meldpunt terecht om hun ervaringen te delen rondom de toegankelijkheid van de verkiezingen. Bij de vorige verkiezingen heeft het College voor de Rechten van de Mens dit meldpunt verzorgd.

Deel dit bericht