Sinds november 2013 heeft Ieder(in) een meldpunt waar cliënten, familieleden van cliënten en cliëntenraden kunnen ervaringen melden met reorganisaties van instellingen of gedwongen verhuizingen. Een van de vragen die bij het meldpunt naar boven komt is: wie betaalt de kosten voor een gedwongen verhuizing? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan het Zorginstituut (voorheen CVZ). Het Zorginstituut stelt nu dat de zorginstelling deze kosten moet vergoeden.

Samen met KansPlus en LSR maakt Ieder(in) zich sterk voor goede voorwaarden en procedures voor cliënten die te maken krijgen met reorganisaties in instellingen. Ook en voor het op tijd betrekken van cliëntenraden bij reorganisaties en gedwongen verhuizingen bij sluiting van locaties. Uiteraard zijn wij √ºberhaupt geen voorstander van de reorganisaties, maar instellingen worden gedwongen deze maatregelen te nemen in het kader van de hervormingen in de langdurige zorg.

Melding uit de praktijk

Bij het ons meldpunt meldde zich de familie van een man met een verstandelijke beperking (ZZP VG 04). Hun broer woont sinds 3 jaar met veel plezier in een woonvorm. Daarvoor had hij in vele woonvormen gewoond, maar nergens was hij goed op zijn plaats. Maar nu woont hij eindelijk goed. Hij is helemaal gewend aan het dorp en de omgeving en zijn familie woont in de buurt. De overige acht bewoners hebben een ZZP VG 6 en ZZP 7.

De zorgaanbieder heeft nu besloten dat de man moet verhuizen. De familie heeft echter met veel aandacht het appartement ingericht. Toen duidelijk werd dat deze woonplek helemaal passend is, zijn er elektrisch bedienbare gordijnen en zonnewering geplaatst en passende meubels aangeschaft. Uiteraard in de verwachting dat hij hier de komende jaren zou blijven wonen.

Nu hij gedwongen wordt te verhuizen, rijst de vraag: wie draait op voor de extra kosten? Misschien kan de nieuwe bewoner de niet roerende goederen kan overnemen, maar het is maar zeer de vraag of dat gebeurt en dat kan ook niet als voorwaarde voor bewoning worden gevraagd.

Het Zorginstituut (nieuwe naam voor CVZ) heeft over deze kwestie een uitspraak gedaan.

Voor rekening van instelling

Het Zorginstituut is van mening dat deze kosten voor rekening van de zorgaanbieder komen, zowel de verhuiskosten als de kosten voor minimale inrichting. Het Zorginstituut ziet deze kosten vooral als frictiekosten die de instelling maakt om de locatie te sluiten. In een brief aan Ieder(in) ligt het Zorginstituut dit standpunt toe (brief onderaan dit bericht te downloaden).

Cliëntenraad

In de brief geeft het Zorginstituut tevens aan dat de cliëntenraad vroegtijdig betrokken moet worden bij reorganisatieplannen. Ieder(in), KansPlus en LSR hechten zeer aan vroegtijdige betrokkenheid van cliënten en zijn dus blij met deze uitspraak van het Zorginstituut.

Nog steeds melden

Heeft u ook te maken met een reorganisatie in een instelling of een gedwongen verhuizing? U kunt dat nog steeds bij ons melden.

Meld hier uw ervaringen met reorganisaties in instellingen

Meer over Zorg
Meer over Geldzaken
Meer over Wonen

Deel dit bericht

Meer nieuws over