Een deel van de, vergeten groep‚ van 14.000 mensen krijgt vanaf 2017 geen toegang meer tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat naar schatting om circa 3.000 mensen met een lichamelijke beperking die intensieve zorg nodig hebben.

Zorgvisie schrijft er een uitvoering bericht over. Als het aan Ieder(in) ligt krijgen deze mensen alsnog toegang tot de Wlz. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), zegt hierin:

‚ De Wlz is een stabielere omgeving, waarbij mensen niet afhankelijk zijn van allerlei private partijen, zoals verzekeraars, of verschillen tussen gemeenten. Je hebt een langlopende indicatie en je hebt slechts met één loket te maken. Voor mensen die meer dan 25 uur zorg per week nodig hebben, is dit uitermate belangrijk.

Mocht de politiek ervoor kiezen om de huidige strenge toegangscriteria voor de Wlz te handhaven, dan moeten – zo snel mogelijk – de regelingen waar deze groep dan terecht komt, voor hen passend worden gemaakt. De Zorgverzekeringswet zal veel meer zekerheid en mogelijkheden voor eigen regie moeten gaan bieden.

Dat betekent onder meer langlopende indicaties van ten minste vijf jaar, het pgb als recht voor niet-planbare en planbare zorg en geen tussentijdse wijzigingen van tarieven en voorwaarden. Verder zal ook de Wmo passend gemaakt moeten worden. Het mag bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van de gemeente waar je woont of je wel of niet een pgb kunt krijgen.

Bron Zorgvisie
Lees het volledige bericht op Zorgvisie

Deel dit bericht

Meer nieuws over