Kinderen en jongeren met een langdurige beperking zijn, dakloos‚ geraakt in de Jeugdwet. De uitvoering van de Jeugdwet schiet flink tekort voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of ontwikkelingsstoornis. Met een brandbrief aan de Tweede Kamer en een Zwartboek Jeugdhulp vragen gehandicapten- en patiëntenorganisaties met klem om aandacht en verbeteringen voor deze jeugd.

De Tweede Kamer praat vandaag (donderdag 21 juni) over de evaluatie van de Jeugdwet. In die evaluatie is geen aandacht voor jeugd met een beperking. In de praktijk ontvangen gehandicapten- en ouderorganisatie een bijna constante stroom van meldingen over wat er voor hun kinderen misgaat in de zorg en ondersteuning. Samen met Bosk, Per Saldo, Lotje&Co, Nederlandse Vereniging voor Autisme en Balans bundelde Ieder(in) tientallen meldingen in het Zwartboek: Ouders aan het woord.

Eindeloze strijd

Uit de meldingen komt een ronduit schrijnend beeld naar voren van gezinnen die de zorg voor hun kinderen niet of maar heel moeizaam geregeld krijgen. De Jeugdwet werkt niet goed voor deze gezinnen. De toegang tot de zorg is bureaucratisch, er worden korte ondeskundige indicaties afgegeven en daarmee samenhangend: bij veel gemeenten ontbreekt de juiste expertise.
Ook melden ouders tegenwerking en onwil als zij zorg of ondersteuning willen aanvragen., Om passende zorg te kunnen krijgen moeten we een eindeloze strijd voeren met de gemeente en met instanties. Ik ben moegestreden‚, meldt een van de ouders.

Vermijdbare crisishulp

In sommige gevallen blijft passende zorg uit, waardoor de kinderen en hun gezinnen dieper in de problemen raken. Soms is crisishulp dan nog de enige mogelijkheid. Met tijdige en deskundige ondersteuning was dat vermijdbaar geweest, melden ouders.

Illya Soffer, directeur van Ieder(in), zegt dat er veel misgaat omdat het jeugdbeleid van gemeenten vanouds gericht is op kinderen met opvoedproblemen, of kinderen uit multi-probleemgezinnen., Voor die groep zijn opvoedkundige en kortdurende interventies misschien geschikt. Maar kinderen met een beperking hebben heel andere zorg nodig. Zo hebben kinderen met autisme of een verstandelijke beperking vaak baat bij langdurige, intensieve 1-op-1 begeleiding om mee te kunnen doen op school, thuis en in hun vrije tijd. Als deze begeleiding ontbreekt, kan een kind uiteindelijk totaal ontsporen en in de crisisopvang terecht komen.

Serieuze aandacht van de minister en de Tweede Kamer

In de brief aan de Kamer vragen Ieder(in) en Per Saldo om aandacht en oplossingen voor de kinderen/jongeren met een beperking. De Tweede Kamer wordt gevraagd om de minister aan te spreken op zijn ‘stelselverantwoordelijkheid. Na drie jaar Jeugdwet is duidelijk dat het voor de bovengenoemde jeugd bij lange na niet goed werkt. Het is daarom zaak dat de minister met spoed met de gemeenten en met mensen met een beperking, ouders en hun organisaties aan tafel gaat om de huidige problemen op te lossen.

Lees het artikel op NOS.nl:
‘Strijden en vechten om zorg voor kinderen met levenslange beperking’

De brandbrief Jeugd en het Zwartboek Jeugdhulp vindt u hieronder.

1527_Zwartboek_Ouders_aan_het_woord_14062018.pdf – PDF (679 KB)
1561_Zwartboek_Ouders_aan_het_woord_14062018.docx – docx (169 KB)
1540_Brandbrief_Jeugd_BR12149_20_06_2018.pdf – PDF (205 KB)
1539_Brandbrief_Jeugd_BR12149_20_06_2018.docx – docx (94 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over