Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Lees ook

De AVI-monitor volgt drie jaar een groep cliënten om te zien wat de overgang van de zorg naar gemeenten voor hen betekent. De jongste raadpleging leverde belangrijke bevindingen op. Lees er over in een speciale AVI-nieuwsbrief. Verder presenteert AVI twee nieuwe producten voor de lokale belangenbehartiger.

De Dementietafel informeert familie, mantelzorgers en hulpverleners en geeft gelegenheid ervaringen uit te wisselen.

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Leerlingen tot 18 jaar die vanuit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wlz krijgen een aangepaste indicatie. Goed nieuws voor scholieren die op school zorg nodig hebben.

Filmpje VN verdrag

Bekijk het filmpje over het VN verdrag