Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder

Lees ook

De AVI-monitor volgt drie jaar een groep cliënten om te zien wat de overgang van de zorg naar gemeenten voor hen betekent. De jongste raadpleging leverde belangrijke bevindingen op.

Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (Wlz-indicatie) kunnen hulp krijgen van een cliëntondersteuner. Hij of zij ondersteunt u of uw naaste met al uw vragen rondom het regelen en de uitvoering van langdurige zorg.

Leerlingen tot 18 jaar die vanuit de AWBZ zijn overgegaan naar de Wlz krijgen een aangepaste indicatie. Goed nieuws voor scholieren die op school zorg nodig hebben.

Er is goed nieuws voor mensen met een laag ZZP die in de eigen woning zorg ontvangen vanuit een instelling. Zij kunnen dit zogenaamde Volledig pakket thuis (VPT) gewoon thuis blijven ontvangen

Filmpje VN verdrag

Bekijk het filmpje over het VN verdrag