Ieder(in) gebruikt cookies voor Google Analytics en het onthouden van instellingen als contrast en lettergrootte.

Ja, ga verder
Man in rolstoel inbibliotheek

Leden

De leden van Ieder(in) zijn belangen-, patiënten- en ouderorganisaties die samen een grote groep mensen van zeer uiteenlopende chronische ziekten, lichamelijke en verstandelijke beperkingen vertegenwoordigen. Ook federaties van patiëntenverenigingen en provinciale, regionale en lokale platforms zijn aangesloten bij Ieder(in). Ieder(in) heeft zo'n 240 leden die samen meer dan 2 miljoen mensen vertegenwoordigen.

Lid worden

Ieder(in) is een vereniging. Belangenorganisaties en patiëntenverenigingen kunnen lid worden van Ieder(in). Wilt u uw organisatie aanmelden als lid, stuur dan een e-mail naar post@iederin.nl. We sturen u dan een informatiepakket.

Waarom lid worden?

 • Aandacht voor uw belangen
  Via lobby, overleg en samenwerking behartigt Ieder(in) continu de belangen van haar leden en hun achterban. De beleidsmedewerkers van Ieder(in) betrekken de leden actief bij de het opstellen van het jaarlijkse werkplan en bij het bepalen van de standpunten. Op verschillende manieren nodigen zij leden uit hun ervaringen, knelpunten en visie te delen.

  Ieder(in) is een sterke gesprekspartner voor overheid, politiek, zorgverleners, verzekeraars, uitkerende instanties, vervoersbedrijven, dienstverleners en het bedrijfsleven. Dit betekent dat u via Ieder(in) de belangen van uw achterban onder de aandacht kan brengen bij de overheid, de politiek en maatschappelijke organisaties.
   
 • Actuele informatie voor uw eigen leden of achterban
  Het communicatieteam van Ieder(in) schrijft informatieve artikelen over zorg, werk, onderwijs, vervoer, het VN-verdrag Handicap, zorgkosten en belasting etc. en verspreidt deze onder meer via de website. Via de ledennieuwsbrief en direct mailing krijgen leden van Ieder(in) deze informatie en artikelen toegestuurd. Deze informatie mag vrij (met bronvermelding) gepubliceerd worden op de eigen website, ledenblad of nieuwsbrief. Hierdoor blijven uw leden op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.
   
 • Free publicity
  Regelmatig plaatsen we op onze website berichten over onze leden. Deze berichten verspreiden we verder via onze nieuwsbrieven en social media-kanalen. Zo krijgt uw nieuws en andere wetenswaardigheden over uw organisatie een groter bereik. 
   
 • Voor uw leden: vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging
  Ieder(in) heeft met een aantal zorgverzekeraars afspraken over vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging. Deze zorgverzekeraars vergoeden (deels) de kosten van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging als deze lid is van Ieder(in). Ieder(in) verstuurt jaarlijks naar haar leden een overzicht van zorgverzekeraars die deze vergoeding bieden.


Criteria lidmaatschap
In principe kan elke vereniging of stichting die zonder winstoogmerk opkomt voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte lid, worden van Ieder(in). Meer specifieke criteria vindt u in het huishoudelijk reglement en de statuten.

Kosten lidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap variëren en zijn afhankelijk van type en omvang van uw organisatie. Ieder(in) onderscheidt twee type leden: centrale leden (landelijke organisaties) en decentrale leden (organisaties werkzaam binnen één gemeente of één provincie). Voor meer informatie over de kosten, download de contributieregeling 2018.

Meer weten?
Meer lezen over de vereniging Ieder(in)? Download onze statuten.
Heeft u vragen over het lidmaatschap Ieder(in)? Stuur een mail naar Aartjan ter Haar, a.terhaar@iederin.nl

Downloads

Download het bestand Statuten Ieder(in)

pdf / 2019-06-04