Mevrouw Bastiaansen (93) ontving een rekening van 27.000 euro van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Door een administratieve fout heeft het CAK haar jaren een…

Lees meer

Volgend jaar wordt een maximumtarief voor Wmo-voorzieningen ingevoerd van 17,50 euro per maand. Sommige gemeenten proberen dit zogenaamde abonnementstarief nu te omzeilen. Ieder(in), PatiŽntenfederatie Nederland,…

Lees meer

Mensen met een modaal inkomen, die voor zorg afhankelijk zijn van hun gemeente, gaan er volgend jaar fors op vooruit. Dat blijkt uit de koopkrachtcijfers…

Lees meer

Laat zieken, mensen met een beperking en ouderen niet extra betalen voor medicijnen en hulpmiddelen die zij nodig hebben. Dat is de strekking van een…

Lees meer

Een gemeentelijke zorgverzekering kan een aantrekkelijke zorgverzekering zijn voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Voor mensen met een beperking of chronische ziekte…

Lees meer

In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) samen met andere belangenorganisaties voor de invoering van het abonnementstarief in de Wmo. Met de invoering hiervan…

Lees meer

Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen met een beperking of aandoening een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wet maatschappelijk ondersteuning…

Lees meer

Meisje met een verstandelijke beperking wordt met een tillift in haar rolstoel geholpen.
Voor chronisch zieken en mensen met een beperking blijven de zorgkosten zich opstapelen. Steeds meer mensen zien hierdoor af van noodzakelijke zorg en ondersteuning. Gezinnen…

Lees meer

Het kabinet presenteert vandaag trots mooie koopkrachtcijfers voor 2018. Maar deze cijfers gelden zeker niet voor iedereen. Zo gaan veel mensen met een Wajong-uitkering er…

Lees meer

Heeft u ook te maken met een stapeling van zorgkosten of kent u iemand die hierdoor in de knel raakt? Meld uw ervaringen bij het…

Lees meer

De handreiking Voldoende inkomen helpt lokale belangenbehartigers die gemeenten willen aansporen beter inkomens- en werkgelegenheidsbeleid te maken voor mensen met een beperking of chronische…

Lees meer

"De wetten en regels zijn in aparte kamers gemaakt. Niemand heeft van te voren bedacht dat mensen met een beperking uit al die aparte kamers…

Lees meer