Bijna 2400 kinderen met een zware verstandelijk beperking dreigden per 1 januari 2017 in de Jeugdwet terecht te komen. Ieder(in) waarschuwde herhaaldelijk dat gemeenten er niet op toegerust zijn om deze kinderen passende hulp te bieden. Staatssecretaris Van Rijn heeft nu laten weten dat de kinderen voorlopig in de Wlz blijven. Hun overgangsrecht wordt verlengd tot 1 juli 2017.

Het CIZ is klaar met het indiceren van kinderen uit de zogenaamde ‰Û÷vergeten groep‰Ûª. Veel van die kinderen krijgen geen toegang tot de Wet langdurige zorg, maar moeten naar de Jeugdwet. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om kinderen met zware meervoudige handicaps die zijn aangewezen op gespecialiseerde kinderdagcentra (KDC‰Ûªs).

Ieder(in) waarschuwde ervoor dat veel gemeenten onvoldoende kennis hebben van deze gecompliceerde problematiek. Dat ze daardoor deze zorg vermoedelijk niet tijdig inkopen en dat ze er vervolgens ook nog op bezuinigen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot kwaliteitsvermindering bij de KDC‰Ûªs.

Zorg thuis
Daarnaast wordt het ook voor de ouders lastiger als ze van gemeenten afhankelijk worden. Veel kinderen hebben namelijk ook thuis zorg nodig. Gemeenten zijn terughoudend bij het verstrekken van pgb‰Ûªs voor deze zorg thuis. Bovendien hanteren ze vaak aanzienlijk lagere tarieven.

Blijvende oplossing nodig
Ieder(in) is blij dat ouders en kinderen nog even lucht krijgen door het verlengen van de overgangsregeling. Maar dit is geen blijvende oplossing. Ieder(in) wil dat er opnieuw wordt gekeken wat de beste oplossing voor deze kinderen is.

Even voor de duidelijkheid: het CIZ hanteert nu een afwegingskader voor de Wlz dat uitgaat van volwassenen. Voor kinderen is dit afwegingskader niet geschikt. De Kamer heeft daarom aangedrongen op een apart afwegingskader voor kinderen.

Ieder(in) wil dat bovenstaande kinderen in de Wlz blijven totdat dit afwegingskader er is en dan opnieuw worden beoordeeld.

Meer over Zorg en ondersteuning (u gaat naar Thema‰Ûªs)
Meer over Langdurige zorg (u gaat naar Thema‰Ûªs)
Terug naar Home

 

Deel dit bericht

Meer nieuws over