Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben grote zorgen over het op 5 februari bijgewerkte vaccinatieschema. Er wordt veel wanhoop, maar...

Lees verder

Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...

Lees verder

Ieder(in) wil meldingen ontvangen van ouders die problemen ervaren met het onderwijs wanneer zij hun kind uit voorzorg thuis houden. Het gaat om gezin...

Lees verder

Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In ee...

Lees verder

De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...

Lees verder

Een aangrijpende aflevering van ZEMBLA (BNNVARA) donderdag 17 september, waarin Ieder(in) heeft meegewerkt. In de uitzending aandacht voor de wanhopig...

Lees verder

“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...

Lees verder

Door de decentralisatie van de uitvoering van jeugdbeleid en passend onderwijs naar gemeenten en samenwerkingsverbanden, zijn er grote lokale verschil...

Lees verder

Op 11 mei zijn de basisscholen, scholen voor speciaal (basis) onderwijs, de kinderopvang en de buitenschoolse opvang weer gestart. Voor ouders van kinderen met een…

Lees meer

Ouders die thuis voor hun kinderen met een verstandelijke beperking zorgen, komen steeds verder in de knel. Ruim 80 procent van de ouders heeft geen b...

Lees verder

Ouders van zorg-intensieve kinderen lopen tegen enorme problemen door de corona-crisis. 'Treurig, er is geen plan B voor deze gezinnen', zegt Ieder(in...

Lees verder

Onderwijs voor leerlingen met ernstige (meervoudige) beperkingen, psychische aandoeningen of gedragsproblematiek hebben een eigen aanpak nodig. Voor h...

Lees verder