Kinderen zitten in een klaslokaal te kijken naar de leraar die op het bord schrijft.
Het onderzoek laat zien dat het Nederlands onderwijsstelsel tot de meest gesegregeerde in Europa behoort. Het scheiden van speciaal onderwijs werkt kansenongelijkheid in de…

Lees meer

Decoratief
Illya Soffer, directeur van Ieder(in), spreekt over haar eigen ervaringen als moeder van een kind met het syndroom van Down en over het belang om…

Lees meer

decoratief
Twee aangenomen moties moeten de financiering van zorg in onderwijstijd makkelijker en collectief te regelen maken in héél het onderwijs.

Lees meer

decoratief
Studenten- en scholierenorganisaties vragen samen met Ieder(in) aan de politiek om stilteruimtes binnen onderwijsinstellingen mogelijk te maken.

Lees meer

decoratief
De vaststelling betekent dat Cliëntenorganisaties, professionals, aanbieders, de gemeenten en het Rijk nu aan de slag kunnen met de grootste hervorming van de jeugdzorg sinds…

Lees meer

Decoratief
Op 16 mei is een principeakkoord bereikt over de inhoud van de Hervormingsagenda Jeugd. Deze bevat een pakket maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en…

Lees meer

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de beweging naar inclusief onderwijs. Dat blijkt uit de aangenomen moties na het debat over passend onderwijs.

Lees meer

Mensen houden borden met teksten vast voor het Tweede Kamer-gebouw
MIND, professionals en brancheorganisaties, waaronder Ieder(in), vinden dat er snel concrete maatregelen moeten worden doorgevoerd om de jeugdzorg te verbeteren.

Lees meer

Het is nú tijd voor politieke actie: de Hervormingsagenda Jeugd die ons eigenlijk voor januari 2022 was beloofd moet er nu éindelijk komen.

Lees meer

Hoe ervaar je het onderwijs als jouw brein op een manier werkt die afwijkt van de norm? Bijvoorbeeld vanwege autisme, ADHD of Gilles de la…

Lees meer

Kinderen spelen op een schoolplein.
Oproep aan de Tweede Kamer: verder uitstel van de verbeterplannen is funest en afspraken zijn pas zinvol als ze ook afdwingbaar zijn.

Lees meer

Illustratie: Jongen in een rolstoel tijdens een gymles
Voorafgaand aan het debat over passend en inclusief onderwijs schrijft Ieder(in) met zestien anderen een brief aan de kamer: 'maak geen pas op de…

Lees meer