Wat is er nodig om de ontwikkelkansen van een kind te vergroten? Op 17 juni krijgen ouders en ouderorganisaties de kans om zich hierover uit te spreke...
Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften ervaren méér sociale inclusie in het reguliere onderwijs dan in het speciaal onderwijs, maken méér vr...
Waar loop je tegen aan op het gebied van stage, studeren of werken met een beperking? In het Denk Anders Debat van dit jaar vertelden jongvolwassenen ...
Samen met de Patiëntenfederatie, MIND, PGOsupport en JongPIT doet Ieder(in) onderzoek naar jongerenparticipatie bij patiënten-, cliënten- en gehand...
Solliciteren, erbij horen op school, en een veilige sfeer op de werkvloer, in je klas en op straat. Dit zijn de onderwerpen die aan bod komen tijdens ...
Mensen met een beperking of chronische aandoening hebben grote zorgen over het op 5 februari bijgewerkte vaccinatieschema. Er wordt veel wanhoop, maar...
Hoe kan de toegang tot zorg en ondersteuning voor jeugd met een levenslange en levensbrede hulpbehoefte beter? Het ministerie van VWS heeft samen met ...
Ieder(in) wil meldingen ontvangen van ouders die problemen ervaren met het onderwijs wanneer zij hun kind uit voorzorg thuis houden. Het gaat om gezin...
moeder omarmt kind
Het is slecht gesteld met de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jeugd met een beperking. Gezinnen staan hierdoor steeds verder onder druk. In ee...
De deelname van mensen met een beperking aan de samenleving is de afgelopen vijf jaar - sinds de decentralisaties - niet toegenomen. Problemen in het ...
Een aangrijpende aflevering van ZEMBLA (BNNVARA) donderdag 17 september, waarin Ieder(in) heeft meegewerkt. In de uitzending aandacht voor de wanhopig...
“Corona raakt ons allemaal…Mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.” Koning Willem-Alexander zei dit in de Troonrede. Een belangrij...