Medio juni is het actieplan toegankelijk stemmen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het actieplan richt zich op activiteiten die zonder wetswijziging kunnen plaatsvinden om het stemmen beter toegankelijk en begrijpelijk te maken. Zo wordt politieke partijen gevraagd om hun programma’s in begrijpelijke taal te schrijven. En in campagnetijd in duidelijke taal te praten. In aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen van 2021 moet de toegankelijkheid van de stemlokalen verbeteren. En ook de informatie over stemmen moet voor iedereen begrijpelijk zijn. Het plan is gemaakt met de inbreng van ervaringsdeskundigen.

Minder drempels bij de komende verkiezingen

De initiatiefnemers – het ministerie van BZK, het ministerie van VWS, de Kiesraad, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken – hopen dat de tien actiepunten tot merkbaar minder drempels leiden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Met de actiepunten moeten de verkiezingen in 2021 beter toegankelijk worden. In de uitvoering van het plan wordt samengewerkt met belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en politieke partijen.

Eerste stappen naar volledig zelfstandig stemmen

Hoewel met dit actieplan mooie stappen worden gezet, blijft Ieder(in) benadrukken dat toegankelijk stemmen ook wettelijk beter geregeld moet worden. Zo moet hulp in het stemhokje voor mensen die dat nodig hebben mogelijk gemaakt worden. Een wetsvoorstel om hiermee te experimenteren is in voorbereiding. Ook moet zelfstandig stemmen voor mensen met een visuele beperking in alle stembureaus mogelijk zijn.

Bekijk hier het actieplan.

Deel dit bericht

Meer nieuws over