Er zijn allerlei richtlijnen voor de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Toch zijn gebouwen, openbare ruimten en woningen vaak slecht toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. De CG-Raad heeft samen met ouderenorganisatie CSO en VACpunt Wonen een advies uitgebracht hoe de toegankelijkheidsregels beter en effectiever kunnen worden gemaakt.

In het rapport in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt het belang van toegankelijkheid nog eens geschetst. Toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor maatschappelijke en economische participatie. Het bevordert productiviteit en consumptie en vermindert de vraag naar zorg en ondersteuning. En toegankelijkheid wordt met het oog op de vergrijzing ook steeds belangrijker.

Toch blijft het behelpen met de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Het Bouwbesluit wordt vaak omzeild of is voor meerdere uitleg vatbaar. Bovendien laat de handhaving veel te wensen over. En dus worden mensen met een functiebeperking nog vaak buitengesloten.

Aanpassing Bouwbesluit

In het advies wordt gepleit voor aanpassing van het huidige Bouwbesluit. Daarbij gaat het niet om meer regels maar om betere regels. De nadruk ligt op ruimtelijke eisen die toegankelijkheid garanderen en minder op detailvoorschriften. Zo moeten gebouwen en woningen in principe voor iedereen bezoekbaar zijn. Daarnaast moeten ze zodanig ontworpen zijn dat ze makkelijk kunnen worden aangepast. Van een, bezoekbare‚ woning naar een, bewoonbare‚ woning bijvoorbeeld.

Naast betere bouwvoorschriften is ook een betere handhaving van regels nodig door onder meer gemeenten. Verder moet in de hele bouwketen aan bewustwording worden gewerkt. Van studenten in de beroepsopleidingen tot en met de huidige ontwikkelaar, architect en opzichter.

Openbare ruimte

Het rapport besteedt ook aandacht aan de openbare ruimte. De toegankelijkheid van de openbare ruimte laat nog veel te wensen over, zelfs bij nieuwbouwprojecten. Daarom is het nodig om in de aanstaande Omgevingswet toegankelijkheidsbepalingen op te nemen. Ook de verplichting om regelmatig te monitoren of de openbare ruimte wel toegankelijk is, zou daarin moeten worden vastgelegd. Bij die monitoring kunnen plaatselijke organisaties van gehandicapten en ouderen worden ingeschakeld.

Doorrekening

Dit rapport is deel één van het onderzoek dat het ministerie van BZK laat uitvoeren over toegankelijkheid in het Bouwbesluit 2012. In deel twee zal het ministerie van BZK de voorstellen uit dit rapport laten doorrekenen. Naar verwachting zal deel twee eind van de zomer zijn afgerond.

Rapport: Toegankelijkheid – een pleidooi voor betere regels – PDF (3 MB)
Aanbiedingsbrief bij het rapport

Meer over Toegankelijkheid

Deel dit bericht

Meer nieuws over