We zijn op zoek naar mensen die in 2016 om medische redenen (in dit geval alleen vanwege lichamelijke oorzaken) tijdelijk niet konden thuisblijven of na een ziekenhuisopname niet naar huis konden en om die reden op een andere plek zorg ontvingen. Heeft u hier ervaring mee? Dan zouden wij graag kort met u willen praten.

Nu mensen met een kwetsbare gezondheid langer zelfstandig wonen, zijn terugvalopties noodzakelijk voor als het thuis even niet meer gaat. Dit geldt ook wanneer iemand na een ziekenhuisopname stabiel genoeg is om uit het ziekenhuis te worden ontslagen, maar medisch nog te instabiel is om op een verantwoorde wijze naar huis terug te keren. (Let op: Het gaat hier niet om een psychische crisis.)

Dit zogenaamde, eerstelijnsverblijf‚ wordt vanaf 2017 betaald vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat zorgverzekeraars de inkoop hiervoor gaan doen. Het is belangrijk dat bij de inkoop gelet wordt op wat de wensen en behoeften zijn van cliënten.

Om de inbreng daarvan te borgen, wil LPGGz vanuit cliëntenperspectief criteria voor deze zorg opstellen. LPGGz doet dit project samen met Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland. Het doel is om een set met kwaliteitscriteria op te leveren die patiëntenorganisaties kenbaar kunnen maken aan zorgaanbieders en verzekeraars. Daarmee is het cliëntenperspectief een goed onderbouwde factor van belang bij het inkopen en organiseren van eerstelijnsverblijf.

Aanmelden

Als u of uw naaste wil meedoen met deze gesprekken, dan kunt u zich aanmelden via deze link. We nemen dan contact met u op via het door u opgegeven e-mailadres of telefoonnummer. Voor meer informatie kunt u bellen met Debora Korporaal van LPGGz: (033) 303 2333 of (06) 16 137 807.

Deel dit bericht

Meer nieuws over