De coronacrisis heeft gezorgd voor een versnelling in het toepassen van onderwijs en begeleiding op afstand binnen het mbo. Studenten met een beperking hebben daar enorm veel baat bij gehad. In een brief aan de Kamer pleit Ieder(in) er samen met andere belangenorganisaties voor dat deze vormen van onderwijs blijven bestaan nu de mbo-instellingen vanaf 15 juni hun deuren weer hebben geopend voor studenten.

Stageplekken

In de brief wordt ook ingegaan op het tekort aan stageplaatsen voor studenten met een beperking, dat door de coronacrisis nog verder kan toenemen. De organisaties willen daarom dat er een erkenning ‘inclusief leerbedrijf’ in het leven wordt roepen. Die erkenning kan een bedrijf verwerven door onder meer adequate begeleiding te bieden en fysiek toegankelijke werkplekken.  Met deze erkenning worden passende stagebedrijven voor studenten met een beperking beter zichtbaar en kan gerichter worden gevolgd of vraag en aanbod van stageplekken voor studenten met een beperking met elkaar in balans zijn.

Onbegrip

Tot slot wordt in de brief ook gewezen op het onbegrip van medestudenten en docenten waar veel  studenten met een beperking in het mbo mee te maken hebben. Dus pleiten de organisaties voor onderzoek naar de vooroordelen, pestgedrag en onbegrip. Ook vragen ze om maatregelen die  ontmoeting en gesprek faciliteren tussen studenten met en zonder beperking.

Ondertekenaars

De brief is geschreven naar aanleiding van het verzamel-AO over het mbo dat 18 juni plaatsvindt. De ondertekenaars van de brief zijn:
Ieder(in), Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, JOB mbo, FNO Jongerenpanel ZeP (vanaf 1 juli JongPIT), SH-Jong, Balans, stichting Studeren en Werken op Maat.

Hieronder kunt u de brief downloaden.

Deel dit bericht

Meer nieuws over