Als kinderen of jong-volwassenen hulp uit de Wet langdurige zorg nodig hebben, moet vaak een IQ-test worden aangeleverd.

De kosten daarvan kunnen oplopen tot zo‚ n 1.500 euro. Ouders moeten die tests nu nog zelf betalen. Op aandringen van Ieder(in) komen de kosten vanaf 1 januari 2018 geheel voor rekening van het CIZ.

Ieder(in) vroeg de Tweede Kamer vorig jaar al om hier iets te doen aan. De bedragen die moeten worden opgebracht, zijn een extra – zware – financiële last voor gezinnen die al met hoge zorgkosten worden geconfronteerd.

Belastend

Het CIZ eist voor de indicatiestelling recente IQ gegevens. Los van de kosten, kunnen de IQ-tests ook een onnodige belasting vormen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Vaak zijn er al eerder IQ-tests uitgevoerd. In de praktijk blijkt dat IQ niet erg verandert in de loop van de tijd. Steeds weer een recente test moeten aanleveren, wordt door veel ouders ervaren als hinderlijk en overbodig. Ieder(in) dringt er op aan dat bij de indicatiestelling voor de Wlz dergelijk overbodige eisen worden geschrapt.

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over