Eind 2010 is de driejaarlijkse monitor toegankelijkheid en bereikbaarheid van betaaldiensten verschenen. Deze monitor wordt uitgevoerd door het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB).

De CG-Raad neemt deel aan het MOB. In dit overleg zitten, naast betalingsinstellingen, ook ondernemers, winkeliers en consumenten.

Monitor

De monitor schetst een positief beeld van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van betaaldiensten. Toch blijkt dat aandacht voor groepen als ouderen en mensen met een beperking noodzakelijk blijft.

Veel mensen met een visuele beperking of een handbeperking maken gebruik van de mogelijkheid om telefonisch geld over te maken of het saldo op te vragen. De banken zijn bereidt om deze diensten voor de komende periode voort te zetten.

Toekomst

Aan het eind van 2011 vindt opnieuw een gesprek plaats tussen banken en consumentenorganisaties. Met het toenemende betekenis van elektronische betaaldiensten, zoals Internetbankieren en de invoering van Europese standaarden in het betalingsverkeer, maken het belangrijk dat de CG-Raad en Viziris betrokken blijven.
Lees meer in het persbericht, Betaaldiensten nog altijd goed bereikbaar‚ van het MOB. (pdf-bestand)
Voor meer informatie over de volledige Bereikbaarheidsmonitor 2010 kunt u kijken op www.allesoverbetalen.nl.

Meer over Geldzaken

Deel dit bericht

Meer nieuws over