Werknemers met gezondheidsbeperkingen zijn voortaan beter verzekerd. Dit is geregeld in het Van Leeuwen-convenant, dat de CG-Raad, het Verbond van Verzekeraars en kenniscentrum Welder op 11 november hebben getekend op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Oud-senator Hannie van Leeuwen overhandigde het convenant aan minister Donner.

In verzekeringscontracten voor werknemers met een gezondheidsbeperking worden per 1 januari 2010 geen wachttijden, zogeheten carenztijden, meer gehanteerd. Dat is een van de opvallendste verbeteringen in de sfeer van arbeidsgerelateerde verzekeringen die de verzekeringssector het komend jaar zal doorvoeren.

De afspraken gelden voor zowel nieuwe als bestaande contracten en zijn van direct belang voor ongeveer 2500 mensen met een beperking die jaarlijks van baan wisselen en voor mensen die te maken hebben met wachttijden.

Alle sprekers benadrukten het belang van deze overeenkomst. Plaatsvervangend directeur van de CG-Raad Hadewych Cliteur spreekt van een mooie doorbraak in de Week van de Chronisch zieken, Het is hard nodig dat de arbeidsparticipatie onder mensen met een beperking toeneemt. Chronisch zieken en gehandicapten zijn straks op de arbeidsmarkt beter verzekerd en kunnen makkelijker van baan veranderen.‚

Mevrouw Hannie van Leeuwen noemde het een eer dat het convenant naar haar is vernoemd., We hebben met zijn allen hard gewerkt, het was soms lastig maar het is gelukt. Bij overleggen met de CG-Raad zeggen we altijd: We volharden. En dat hebben we gedaan. Wel is er nog een klus te klaren met de pensioenfondsen‚, aldus de oud-senator.

Namens de drie partijen kreeg minister Donner een bouwplaat van een Baileybrug als symbool voor het convenant dat de toegang en deelname aan arbeid voor mensen met een handicap of chronisch ziekte dichterbij brengt.

Minister Donner tenslotte dankte de partijen dat zij samen tot een convenant zijn gekomen. Hij beloofde het convenant naar de Tweede Kamer te zullen sturen. De minister sluit niet uit dat zijn ministerie kan bijdragen aan het overleg met de pensioenfondsen. Wel hoop hij dat ook hier overleg tussen de betrokken partijen zelf een oplossing kan bieden.

Downloads:

153_20090825_wegwijzer_vanLeeuwen_conventant-1.doc – doc (128 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over