Vandaag vindt in Den Haag een rondetafelgesprek plaats over de bouwopgave de komende jaren. Daarbij gaat het onder meer over de noodzaak om meer woningen te bouwen en duurzamer te bouwen. Illya Soffer, directeur van Ieder(in), wil dat duurzaam bouwen wordt gecombineerd met toegankelijk bouwen.

Bijna een kwart van de Nederlanders heeft een lichamelijke beperking. Ervan uitgaande dat een huishouden gemiddeld bestaat uit 2,17 mensen betekent dit, dat er in 40% van de woningen iemand woont met een lichamelijke beperking. Op grond van deze cijfers betoogt Illya Soffer dat onze kijk op bouwen radicaal moet veranderen. Toegankelijkheid moet overal in de bouwopgave worden meegenomen.

Voor de bouwopgave doet ze daarom drie aanbevelingen:

  • Zorg voor meer betaalbare en toegankelijke woningen.
  • Betrek bewoners, ook vanuit de sociale huur, bij het overleg over wat er gebouwd gaat worden.
  • Combineer toegankelijk en duurzaam bouwen. Zo moeten woningcorporaties bijvoorbeeld financieel gestimuleerd worden om bij renovaties zowel de energiezuinigheid te verbeteren als de toegankelijkheid.

Een uitgebreidere versie van de inbreng van Ieder(in) kunt u hieronder downloaden.

Meer over Wonen
Terug naar Home

Downloads:

1323_Ronde_tafelgesprek_Bouwopgave_6_december_2017_def.pdf – PDF (154 KB)
1325_Ronde_tafelgesprek_Bouwopgave_6_december_2017_def.docx – docx (41 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over