Volgens de wet moet cliÌÇntondersteuning onafhankelijk, vrij toegankelijk, levensbreed en gratis zijn en uitgaan van het belang van de cliÌÇnt. Uit het gezamenlijk onderzoek van Ieder(in), LPGGz, Koepel Wmo-raden en LCR, blijkt dat cliÌÇntondersteuning in de praktijk op al deze wettelijke eisen te kort schiet. De organisaties willen snelle verbetering.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts Ì©Ì©n op de vier respondenten een voldoende geeft voor de wijze waarop de cliÌÇntondersteuning in de gemeente geregeld is. Verder blijkt:

  • 30% vindt de cliÌÇntondersteuning onvoldoende onafhankelijk;
  • 34% vindt de cliÌÇntondersteuning onvoldoende toegankelijk en niet makkelijk te bereiken;
  • 22% vindt dat de cliÌÇntondersteuning onvoldoende deskundig is;
  • 36% vindt dat de cliÌÇntondersteuning onvoldoende gericht is op de verschillende doelgroepen;
  • 28% is van mening dat de cliÌÇntondersteuning onvoldoende breed is.

Onvoldoende
Na ruim 1 jaar werken met de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet moeten wij constateren dat de cliÌÇntondersteuning zoals deze in de wet staat omschreven, in te veel gemeentes onvoldoende van de grond komt en veelal onvoldoende tegemoet komt aan wat mensen van cliÌÇntondersteuning mogen verwachten.

Met name op het terrein van laagdrempelige, makkelijk toegankelijke informatie, het bereiken van alle doelgroepen en het omvatten van alle levensgebieden zijn verbeteringen noodzakelijk. Werk en inkomen is daarbij sterk onderbelicht. Dit is een belangrijke conclusie uit het onderzoek van de cliÌÇntorganisaties.

Overleg met ervaringsdeskundigen
Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog weinig contact is tussen ervaringsdeskundigen, cliÌÇnten- en adviesraden en de gemeente over de manier waarop de gemeente de cliÌÇntondersteuning uitvoert. De uitvoering wordt niet bepaald door de vragen die mensen hebben en wat zij als onafhankelijk, deskundig ervaren.

Een groot deel van de respondenten vindt de zelftest cliÌÇntondersteuning voor gemeente een goed hulpmiddel om met de gemeente in gesprek te komen over de cliÌÇntondersteuning.

Snelle verbetering
Ieder(in), LPGGz, Koepel Wmo-raden en LCR willen overleg met het Ministerie van VWS, de verantwoordelijke wethouders, lokale cliÌÇntorganisaties en VNG over een verbeteraanpak. Een aanpak die op korte termijn leidt tot een daadwerkelijk onafhankelijke cliÌÇntondersteuning die op alle punten voldoet aan de wet en aansluit op de bedoeling van de Wmo 2015.

 

Link naar eerder bericht:
Test de cliëntondersteuning in uw gemeente

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over