Een van de belangrijke taken van een cliëntenraad is advies geven over de kwaliteit van de zorg. Maar wat betekent kwaliteit voor cliënten? En hoe kan een cliëntenraad hierover meepraten en meebeslissen?

Op 9 december organiseren LFB, Ieder(in), KansPlus/VraagRaak en LSR het congres ‘Cliëntenraad: inspraak in kwaliteit’.

Programma

09.00 – 10.00 uur  Inloop met koffie en iets lekkers
10.00 – 11.00 uur  Sprankelende opening met theatergroep Maranza
11.00 – 12.00 uur  Workshops ronde 1: aan de slag in DOE en KENNIS workshops
12.00 – 13.00 uur  Lunch
13.00 – 14.00 uur  Workshops ronde 2: Aan de slag in DOE en KENNIS workshops
14.00 – 15.00 uur  Delen wat we hebben geleerd en afsluiting met theatergroep Maranza
Vanaf 15.00 uur     Drankje en iets lekkers

Onderaan dit bericht staan 12 workshops. Iedereen kiest 2 workshops.

Voor wie
Voor cliënten en verwanten in cliënten- en verwantenraden in de gehandicaptenzorg. (Familieverenigingen kunnen als geïnteresseerden deelnemen.)

Waar?
Congrescentrum De Werelt in Lunteren. Vanaf het station zijn er pendelbussen.

Kosten
Voor leden van raden en hun ondersteuners/coaches gratis.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden: Hier inschrijven. Heeft u vragen? Geef het aan in het inschrijfformulier. Wij beantwoorden die dan.
Programma workshops

DOE – workshops

Workshop 1 – Adviseren over Kwaliteit van Bestaan
Kwaliteit van Bestaan is voor cliënten heel belangrijk. Maar wat betekent kwaliteit van bestaan eigenlijk? En wat kan de cliëntenraad ermee? We kijken naar een filmpje over Kwaliteit van Bestaan. En we praten erover met behulp van gesprekskaarten. Deze workshop wordt verzorgd door LSR.

Workshop 2 – Cliëntenraad en ‘Leven in Vrijheid‘
Leven in vrijheid is belangrijk voor iedereen. Vaak krijgt het onderwerp vrijheid en vrijheidsbeperking pas aandacht als het uit de hand loopt. Dat is eigenlijk gek. Want zich vrij of onvrij voelen heeft alles te maken met kwaliteit van leven. Het zou dus juist als een gewoon onderwerp besproken moeten worden. Niet alleen als er conflicten of incidenten zijn. Cliëntenraden kunnen hier een rol van betekenis hebben. Deze workshop wordt verzorgd door Ieder(in) en KansPlus.

Workshop 3 – Cliëntenraad doet zelf onderzoek
Een goede relatie met de achterban is belangrijk voor de raad. Maar hoe weet je wat de achterban wil? De raad kan zelf onderzoek doen. Moeilijk? Nee hoor. Je leert het in deze workshop. Dit is een workshop met toegankelijke informatie. Zie ook KENNIS-workshop 7. Deze workshop wordt verzorgd door LSR.

Workshop 4 – Samen Sterker voor Kwaliteit
In een gemengde cliëntenraad zitten mensen met een beperking en cliëntvertegenwoordigers. Belangrijk is om als team vanuit gelijkwaardigheid en respect samen te werken. In deze workshop leer je hoe je met elkaar kunt werken aan verbetering van de kwaliteit binnen de instelling. Deze workshop wordt verzorgd door LFB.

Workshop 5 – De dialoog over kwaliteit
Een dialoog is een gesprek tussen meerdere mensen. Je zegt wat jij vindt en luistert goed naar wat de ander zegt. Een dialoog is de tegenhanger van een debat of discussie. In een dialoog gaat het niet om overtuigen. Maar om ervaringen en verschillende ideeën te delen. In deze workshop gaan we aan de slag met het voeren van de dialoog over kwaliteit. We leren hoe dit gesprek kan bijdragen aan jouw inbreng in de cliëntenraad. Deze workshop wordt verzorgd door LFB.

Workshop 6 – Een goede kwaliteit, een goed leven
De zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking moet passen bij de individuele behoeften. Hoe kan een cliëntenraad weten of iemand deze zorg en ondersteuning ook echt krijgt? Welke rol kan de cliëntenraad vervullen als het gaat om toetsen en verbeteren van kwaliteit? Welke veranderingen zijn er nodig om de kwaliteit van leven te verbeteren? Dit is een workshop met toegankelijke informatie. Zie ook KENNIS-workshop 12. Deze workshop wordt verzorgd door het KansPlus.

KENNIS – workshops

Workshop 7 – Cliëntenraad doet zelf onderzoek
Een goede relatie met de achterban is de kern van het bestaan van een cliëntenraad. Maar hoe kom je erachter wat de achterban vindt van de kwaliteit van zorg? Dé manier is om er zelf onderzoek naar te doen. Een cliëntenraad kan dit. U krijgt informatie en handvatten hoe een raad dit aan kan pakken. Zie ook DOE-workshop 3 met toegankelijke informatie. Deze workshop wordt verzorgd door LSR.

Workshop 8 – Cliëntenraad en adviseren over het kwaliteitsrapport
Hoe kan de cliëntenraad het kwaliteitsbeleid van de instelling beïnvloeden? In deze workshop krijg je hiervoor tips. We werken met voorbeelden van belangrijke zaken die uit het kwaliteitsrapport van uw instelling naar voren kunnen komen. De workshop richt zich op centrale cliëntenraden. Deze workshop wordt verzorgd door Ieder(in).

Workshop 9 – Landelijke kwaliteitskader en de rol van de cliëntenraad
Het kwaliteitskader in de gehandicaptenzorg is vernieuwd. Wat is de laatste stand van zaken? En welke onderdelen uit het kwaliteitskader kunnen cliëntenraad gebruiken om de instelling goed te kunnen adviseren over kwaliteit van leven en bestaan van cliënten? De workshop richt zich op centrale cliëntenraden. Deze workshop wordt verzorgd door Ieder(in).

Workshop 10 – Familiebeleid, triade en kwaliteit
Het betrekken van familie bij het dagelijks leven van mensen met een beperking kan een grote meerwaarde hebben voor het ervaren van kwaliteit van leven. Veel zorginstellingen werken aan nieuwe vormen van samenwerken in een triade op woonniveau. Hoe kan deze triade ook vorm krijgen op medezeggenschapsniveau en wat betekent dit voor cliëntenraden? Deze workshop wordt verzorgd door KansPlus.

Workshop 11 – Informele versus formele medezeggenschap
Steeds vaker komt het belang van inspraak en informele medezeggenschap naar voren. Dit naast de meer formele medezeggenschap conform de Wmcz. Ook de minister wil de Wmcz op dit punt uitbreiden. Hoe kan de raad hier op inspelen en hoe kan dit bijdragen aan de inbreng van de raad over kwaliteit? Deze workshop wordt verzorgd door KansPlus en LSR.

Workshop 12 – Een goede kwaliteit, een goed leven
De zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking moet bijdragen aan een goede kwaliteit van leven. Kernwaarden daarbij zijn zich veilig, geliefd, verbonden voelen en betekenis ervaren in dagelijkse bezigheden. Hoe kan een cliëntenraad ervoor zorgen dat in zijn achterbanraadpleging en advisering de kwaliteit van zorg aansluit bij deze kernwaarden? Zie ook DOE-workshop 6 met toegankelijke informatie. Deze workshop wordt verzorgd door KansPlus.

Downloads:

1053_Programma_en_workshops_Congres_Inspraak_in_kwaliteit.pdf – PDF (610 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over