Vandaag is de Dag van de leerplicht. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor de leerplicht en het recht op onderwijs. De leerplicht staat in de wet maar het recht om te leren is helaas nog niet vanzelfsprekend. Duizenden kinderen zitten thuis en volgen geen onderwijs als gevolg van een beperking of aandoening. Dat moet anders en daarom moet ook het leerrecht in de wet worden vastgelegd.

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch kunnen ouders zich in Nederland op geen enkele wet beroepen als een school zegt passend onderwijs te bieden, maar kinderen toch niet het onderwijs krijgen dat zij nodig hebben. Zij kunnen zich niet beroepen op de wet Passend onderwijs, zelfs niet op de Grondwet. En dat terwijl in internationale mensenrechtenverdragen het recht op onderwijs wel is vastgelegd.

VN-verdrag

Zo staat in het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat elk kind recht heeft op onderwijs, gericht op volledige ontwikkeling van het menselijk potentieel. Geen enkel kind mag uitgesloten worden van het algemene onderwijssysteem. Om dit fundamentele recht goed te regelen, moet naast de leerplicht ook het leerrecht expliciet in de Nederlandse wet opgenomen worden.

Thuiszitters

De zorgplicht die scholen nu volgens de Wet passend onderwijs hebben, is niet genoeg. Er zitten jaarlijks zo‚ n 10.000 kinderen thuis, van wie een groot deel geen onderwijs krijgt als gevolg van een beperking, ziekte of stoornis. Omdat leerrecht in de wet ontbreekt, zijn deze kinderen en hun ouders afhankelijk van de bereidheid van scholen om kinderen met een beperking onderwijs te geven dat echt past.

De Nederlandse onderwijswetgeving gaat onvoldoende uit van de leerling en het recht op ontwikkeling. Aan de gisteren verkozen Tweede Kamerleden en de te vormen regering de taak om hier iets aan te veranderen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over