Gisteren debatteerde premier Rutte met de Kamer over het regeerakkoord. Dat leidde tot goed nieuws. Het afschaffen van dagbesteding per 2014 lijkt niet door te gaan. Bovendien gaat het kabinet ook bekijken of het recht op een pgb beter gewaarborgd kan worden.

De bezuiniging op de dagbesteding bleek de Kamer erg hoog te zitten. Het kabinet maakte duidelijk dat het zeker niet de bedoeling is dat de dagbesteding wordt afgeschaft. Wel is het zo dat dagbesteding vanaf 2015 niet langer een verzekerd recht is via de AWBZ. Gemeenten zullen dagbesteding dan als voorziening gaan aanbieden, maar dat moeten ze wel doen met minder geld. Het beschikbare budget wordt 25% lager.

Belangrijk punt van zorg was verder, dat nieuwe gevallen in 2014 geen dagbesteding meer zouden krijgen. Rutte zegde de Kamer toe dat er voor deze groep een overgangsregeling komt.

Pgb

In het regeerakkoord staat dat gemeenten beleidsvrijheid krijgen om te bepalen of mensen voor een pgb kunnen kiezen. Ook hierover was de Kamer kritisch.

Zowel Rutte als Samsom gaven aan dat ze het pgb een belangrijke verworvenheid vinden. Rutte neigde naar het geven van waarborgen dat een pgb in ieder geval in elke gemeente beschikbaar komt, maar wist nog niet hoe hij dat in de uitvoering moet gaan combineren met de beleidsruimte voor gemeenten. Wordt vervolgd.

Deel dit bericht

Meer nieuws over