Morgen debatteert de Tweede Kamer over de toegankelijkheid van Nederland. Het VN-verdrag schrijft voor dat ervaringsdeskundigen op alle niveaus worden betrokken bij het realiseren een inclusieve samenleving. Dus: bij het opstellen van beleid, de uitvoering en het monitoren.

Dit betekent een structurele en langdurige inbreng van de stem van mensen met een beperking en hun vertegenwoordigende organisaties. De huidige subsidiëring is daar niet op afgestemd. Sterker nog, veel cliënten- en gehandicaptenorganisaties verkeren in een zeer kwetsbare positie. Ieder(in) pleit er daarom voor dat zowel landelijke als lokale organisaties structureel voldoende middelen ter beschikking krijgen om de benodigde ervaringsdeskundigen te werven, ondersteunen en trainen. Verder zijn er ook extra middelen nodig om de ervaringsdeskundigen zelf fatsoenlijk te belonen voor hun inzet. Nu worden ervaringsdeskundigen vaak afgescheept met een cadeaubon.

Laat ministers zelf verantwoordelijk blijven voor realiseren VN-doelen

Ieder(in) roept ook op om bij het vaststellen van beleid in het kader van het VN verdrag duidelijke indicatoren op te stellen om na te gaan of dat beleid werkt. En dat de minister ook verantwoordelijke blijft als het beleid bijstelling nodig heeft.

Stel een jaarlijks debat in om de balans op te maken

Bij de ratificatie van het VN-verdrag is afgesproken dat het ministerie van VWS jaarlijks aan beide Kamers zal rapporteren over de voortgang van de uitvoering. (Dit is vastgelegd in het besluit Toegankelijkheid.) Ieder(in) pleit ervoor dat het debat in de Tweede Kamer jaarlijks op een vaste dag plaatsvindt. Het opmaken van de stand van zaken krijgt daarmee extra gewicht en blijft zo een belangrijk, terugkerend gespreksthema.

Volg het debat hier vanaf 15.30

Meer over Toegankelijkheid (u gaat naar Thema’s)
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over