De zebracheck van Blijf Veilig Mobiel is een instrument waarmee mensen met een beperking op eenvoudige wijze de veiligheid en toegankelijkheid van een oversteekplaats kunnen toetsen. Aan de hand van aandachtspunten kan de deelnemer na gaan op welke punten een oversteek voor verbetering vatbaar is., Je hoeft alleen, ja‚ of, nee‚ aan te kruisen en als het nodig is kan je dingen kort toelichten.

Blijf Veilig Mobiel vindt het belangrijk om op deze manier knelpunten van een zebrapad of oversteek met verkeerslichten zichtbaar te maken bij gemeenten. Met de inventarisatie van knelpunten kan Blijf Veilig Mobiel ook landelijk aandacht vragen voor de verkeerveiligheid van voetgangers met een beperking.

Blijf Veilig Mobiel, Mensen met mobiliteitsbeperkingen moeten veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, met de auto, fiets, scootmobiel of te voet. Voetgangers hebben weinig rechten in het verkeer. Een uitzondering is de bepaling dat bestuurders voorrang moeten verlenen aan voetgangers en bestuurders van een gehandicaptenvoertuig die op een voetgangersoversteekplaats (zebra) oversteken of van plan zijn over te steken.

Zelf aan de slag met de zebracheck

Iedereen die actief knelpunten van een zebrapad of oversteek met verkeerslichten wil onderzoeken, kan de zebracheck gebruiken. Mensen van een belangenvereniging voor slechtzienden of slechthorenden, leden van gehandicaptenplatforms of van seniorenorganisaties.

Ziet u bij een zebracheck verbeterpunten voor een bepaalde situatie? Dan kunt u dit het beste doorgeven aan de wegbeheerder (meestal de gemeente). De wegbeheerder gaat namelijk over de oversteek en kan de situatie verbeteren voor mensen met een beperking.

Op de website van Blijf Veilig Mobiel is ook een modelbrief te downloaden die u naar de wegbeheerder kunt sturen.

U kunt uw eigen zebrachecks én de algemene aanbevelingen uit de eindrapportage gebruiken bij uw lobbyactiviteiten richting gemeente. Heeft u daarbij meer argumentatie of voorbeelden nodig, dan kunt u een beroep doen op Blijf Veilig Mobiel, info@blijfveiligmobiel.nl

De gemeente luistert beter naar u als u namens meerdere organisaties spreekt. Het is dan ook belangrijk om zoveel mogelijk samenwerking te zoeken met andere lokale organisaties, zoals seniorenorganisaties, gehandicaptenplatforms, Wmo-raden, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond.

Deel dit bericht

Meer nieuws over