Hoe gaan zorg- en hulpverleners om met uw persoonsgegevens? En wat vindt u daarvan? NPCF, Landelijke Platform GGz en Ieder(in) zijn op zoek naar ervaringen en verhalen over privacy van cliënten of naasten/familieleden.
  • Heeft u wel eens iets meegemaakt in uw zorg of hulp, waarbij u vraagtekens had bij uw privacy, of de privacy van uw kind?
  • Zijn vertrouwelijke gegevens gedeeld met anderen, zoals zorg-/hulpverleners, gemeente of familie, terwijl u daar niet van wist?
  • Bent u wel eens onder druk gezet door een zorg-/hulpverlener of gemeente om uw dossier te delen? En had dat gevolgen voor de hulp of zorg die u wel of niet kreeg?
  • Heeft u een zorg- of hulpverlener wel eens aangesproken op een privacykwestie, of een klacht erover ingediend? En hoe is dat toen opgelost?
  • Weet u waar uw gegevens staan geregistreerd, en hoe ze zijn beveiligd?
  • En weet u wat uw rechten en plichten zijn bij privacy in de zorg?

De Meldactie Privacy is een gezamenlijk initiatief van het Landelijk Platform GGz, de NPCF en Ieder(In). Met de ervaringen en meningen van zo veel mogelijk cliënten en betrokkenen, kunnen we uw belangen nog beter vertegenwoordigen in de politiek, bij zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten.

U kunt de vragenlijst invullen tot 21 juni. Hartelijke dank voor uw bijdrage.

Het spreekt voor zich dat wij vertrouwelijk met uw gegevens omgaan.

Ga hier naar de vragenlijst

Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over