decoratief

Ben je 18 jaar of ouder en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan mag je stemmen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 6 juni 2024.

Heb je een beperking en wil je weten wat er voor jou geregeld is (of kan worden) om zelfstandig je stem uit te kunnen brengen? Lees hieronder waar je op kunt rekenen of recht op hebt.

Toegankelijke stembureaus

Alle stembureaus moeten toegankelijk zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Dat staat in de Kieswet. Daarnaast moeten stembureaus ook goed bereikbaar zijn; ook voor kiezers die gebruik maken van een rolstoel.

Stembureaus met extra voorzieningen

Wil je weten waar bij jou in buurt een stembureau is met extra voorzieningen? Bijvoorbeeld een stembureau met een gehandicaptentoilet? Of een stembureau met een stemhulpmiddel voor mensen met een visuele beperking? Je kunt dat opzoeken op de website Waarismijnstemlokaal.nl. Is het zoeken op deze website lastig voor je? Dan kun je dit ook navragen bij je gemeente.

Stemmen met een visuele beperking

Voor mensen die niet goed kunnen zien, moet in elk stembureau de volgende zaken geregeld zijn:

  • er moet een vergrote kandidatenlijst hangen,
  • minimaal één leesloep aanwezig zijn,
  • en goede verlichting in het stemhokje.

Mensen met een visuele beperking mogen hulp krijgen in het stemhokje. Hiervoor mag je zelf iemand meenemen of je vraagt hulp aan iemand van het stembureau.

Stemmen met een licht verstandelijke beperking

Heb je een verstandelijke beperking?
Dan mag je geen hulp krijgen in het stemhokje.
Wel mag je buiten het stemhokje uitleg krijgen. Bijvoorbeeld over het stembiljet.
Ook op de website Hoewerktstemmen.nl vind je goede uitleg over het stemmen. En je kunt er ook oefenen.

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie. Bijvoorbeeld een video Hoe werkt stemmen met een mal. En informatie over het afgeven van een machtiging als je wilt dat iemand voor jou gaat stemmen.

Ga naar Wat is er bij verkiezingen geregeld voor kiezers met een beperking? | Rijksoverheid.nl. Daar vind je ook de video Hoe werkt stemmen met een mal?

 

Voor lokale belangenbehartigers
Een verkiezingsperiode is voor lokale belangenbehartigers natuurlijk een goed moment om werk te maken van goed toegankelijke verkiezingen. Ruim voor de verkiezingen starten gemeenten al met het vinden van toegankelijke locaties, het werven van stembureauleden en het maken van een draaiboek. De gemeente kiest dan ook of er in de gemeente prikkel-arme stembureaus komen en stembureaus met een stemmal en een tolk Nederlandse Gebarentaal.

Ga in aanloop naar de verkiezingen met je gemeente in gesprek over de fysieke, digitale en sociale toegankelijkheid. Zorg dat je zelf goed op de hoogte bent. En neem als het kan ervaringsdeskundigen mee. Toegankelijkheid is veel meer dan zorgen voor een oprijplaat bij een stemlokaal. Het gaat ook over passende bejegening en begrijpelijke informatie. Maak gebruik van de informatie van deze themapagina Toegankelijke Verkiezingen. Bekijk ook de andere pagina’s: Zo kan iedereen stemmen, Maak je politieke boodschap toegankelijk, Zelf politiek actief en Toegankelijke verkiezingen: handreikingen, checklists en meer.

 

Terug naar Toegankelijke verkiezingen