Vandaag is het Internationale dag van mensen met een beperking. De Verenigde Naties hebben in 1992 deze dag ingesteld met als doel de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een beperking op de agenda te houden. CG-Raad en Platform VG willen deze dag niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We zetten daarom drie initiatieven in het zonnetje die de participatie en gelijkberechtiging van mensen met een beperking bevorderen.

In de discussie over gelijke kansen voor mensen met beperkingen wordt vaak gewezen op de knelpunten en problemen. Maar er zijn ook positieve ontwikkelingen en initiatieven.

Drie goede voorbeelden

Onder het motto, Drie december, drie keer goed‚ brengen CG-Raad en Platform VG op de Internationale dag van mensen met een beperking drie goede initiatieven onder de aandacht. Initiatieven die inspirerend zijn en navolging verdienen.

Het gaat om: Twee scholen die echt werk maken van integratie en zo vooruitlopen op passend onderwijs Een woonzorgboerderij die helemaal aansluit bij de wensen van de bewoners en dus een goed voorbeeld is van zorg op maat Een samenwerkingsproject van gemeenten om burgers de regie te geven bij begeleiding en ondersteuning

De integratieklas

Het Vechtdal College in Dedemsvaart is een school voor vmbo en havo/vwo-leerlingen. Het heeft samen met Boslust Ommen, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een integratieklas opgezet voor leerlingen met een cluster 3-indicatie.Deze leerlingen die zeer moeilijk leren, hebben een eigen lokaal en een eigen lesprogramma. Daarnaast volgen ze ook reguliere lessen van het gewone voortgezet onderwijs. Samen werken en leren met andere leerlingen staat daarbij centraal. Het initiatief is een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, zegt de heer Buijse, teamleider praktische route van het Vechtdal College, Wij willen als school een afspiegeling zijn van de maatschappij, waarin ook een mensen met een beperking een plek hebben en geaccepteerd worden.

De kleinschalige woonboerderij

De Parelhoenderhoeve is een kleinschalige woonzorgboerderij. Op de boerderij in de Wieringermeer kunnen mensen met een verstandelijke beperking begeleid wonen en eventueel ook dagbesteding volgen. Maar men kan voor dagbesteding desgewenst ook terecht bij twee boerderijen in de omgeving.

De Parelhoenderhoeve is bedoeld voor mensen die niet midden in een dorp of stad kunnen of willen wonen. Hier wonen ze dicht bij de natuur. Ieder heeft een eigen appartement. Maar veel doet men gezamenlijk, zoals maaltijden en ontspanning.

Gezelligheid

Het echtpaar Koeleman-Boon is de initiatiefnemer, woont zelf ook op de boerderij en is het vaste aanspreekpunt. Daarnaast is er een klein vast team dat de bewoners begeleidt. Op deze manier wordt de bewoners veiligheid, gezelligheid en continuïteit geboden.

Agatha Boon zegt dat de bewoners duidelijk gebaat zijn bij deze woonvorm, Deze mensen woonden eerst in een grote AWBZ-instelling met steeds wisselende shifts met begeleiders. Nu wonen ze in een kleinschalige woonvorm, met de veiligheid van een vaste groep begeleiders die met hen wonen en werken. Het is alsof ze eerst in de bushalte zaten, en nu op hun plek van bestemming zijn aangekomen.

Voor meer informatie zie website van De Parelhoenderhoeve

De burger zelf aan het roer

Acht gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek gaan samenwerken om hun inwoners zoveel mogelijk de regie te geven op gebied van zorg en begeleiding. In totaal gaat het om drie projecten waarbij ook zes landelijke organisaties op het gebied van de langdurige zorg zijn betrokken, waaronder het CIZ en Per Saldo. De samenwerking loopt vooruit op de overheveling van een deel van de langdurige zorg naar gemeenten, per 2015. De betrokken wethouder van Huizen, mevrouw Bakker, zegt dat veel burgers uit haar gemeente bezorgd zijn over wat er straks gaat gebeuren., Mijn antwoord is dan: u houdt zelf de regie. Deze samenwerkingsprojecten zijn daarvoor bedoeld. En daarmee neem je veel bezorgdheid weg.

De drie projecten zijn:

Proeftuin AWBZ naar Wmo

In de proeftuin gaan gemeentelijke consulenten samen met indicatiestellers van het CIZ, aan de keukentafel‚ in gesprek met inwoners die vanaf 2015 begeleiding van gemeenten nodig hebben. Het CIZ en de gemeenten werken op basis van het principe één huishouden, één plan., Burgers krijgen hierbij goed de kans om aan te geven wat ze nodig hebben‚, zegt de wethouder. Bovendien hebben ze zo minder last van versnippering in de dienstverlening.

Digitaal leefplein

Inwoners kunnen op een beveiligde website een eigen leefplan opstellen. In het leefplan komt relevante informatie van verschillende dienstverleners op één plek voor de gebruiker samen. Wethouder Bakker, Gebruikers hebben zelf de regie over welke informatie wordt vastgelegd en welke informatie zij met wie delen. Hierdoor wordt samenwerking tussen de gebruiker en dienstverleners in het sociaal domein mogelijk gemaakt.

Werkkamer persoonsvolgende bekostiging

Bij persoonsvolgende bekostiging kiest de inwoner de gewenste ondersteuning en (gekwalificeerde) dienstverlener. Het geld volgt de klant. In de Werkkamer wordt de persoonsvolgende bekostiging doorontwikkeld en verbeterd., Ook hier is het de bedoeling dat de burger de regie heeft‚, aldus de wethouder.

Downloads:

21_PersberichtconvenantGooienVechtstreek-1.doc – doc (67 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over