Met de poster Veilig Mobiel kan iedereen nagaan of hij nog veilig kan deelnemen aan het verkeer. Het is een handig hulpmiddel om het zicht, gehoor, evenwicht en reactievermogen te testen. Duidelijk wordt dan of het nodig is één van de zintuigen nader te laten onderzoeken of te verbeteren. Lokale belangenorganisaties kunnen de poster gebruiken bij informatie richting hun achterban, over veilige mobiliteit.

Op de poster Veilig Mobiel is in zestien stappen een route te volgen. Bij elke stap staat een vraag over het gehoor, het zicht, het evenwicht of het reactievermogen. Als alle stappen zijn doorlopen, weet de gebruiker hoe hij er voor staat.

De poster draagt bij aan het vertrouwen van mensen die aan het verkeer deel nemen, zowel te voet, met een rollator, op de fiets, in de rolstoel of de scootmobiel als in de auto. Ongelukken kunnen zo worden voorkomen.

Bijeenkomsten

Lokale belangenorganisaties kunnen de poster gebruiken bij een themabijeenkomst over veilige mobiliteit. Bijvoorbeeld als het gaat om mensen die mogelijk geconfronteerd kunnen worden met achteruitgang van genoemde functies. De poster is in A4 formaat uit te delen of als groot exemplaar (A2) op te hangen. Aanwezigen kunnen de route gezamenlijk volgen.

Professionals

Lokale belangenbehartigers kunnen professionals die beroepsmatig met mensen met een beperking te maken hebben, op de poster wijzen. Professionals kunnen de poster aanbevelen als zij vermoeden dat achteruitgang van zicht, gehoor, reactievermogen of evenwicht een verantwoorde deelname aan het verkeer in de weg zit. Het kan ook zo zijn dat de cliënt niet (meer) – optimaal – aan het verkeer durft deel te nemen.

Individueel

De poster kan ook worden opgehangen in een eigen woning. Gebruikers kunnen de route regelmatig zelf in gedachte doorlopen. Zijn alle vragen naar tevredenheid te beantwoorden? Of is het nodig om nog aanvullende testen te doen?

Meer informatie

De poster is een product van Blijf Veilig Mobiel. Iedereen kan de poster gratis downloaden van www.blijfveiligmobiel.nl Meer informatie via: info@blijveiligmobiel.nl.

Deel dit bericht

Meer nieuws over