Het Ministerie van VWS, de Europese Commissie en HIMSS Europe organiseren in juni in de Beurs van Berlage de eHealth Week 2016. De eHealth Week brengt de publieke en private sector bij elkaar om samen de ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en technologie te bespreken. De organisatie van de eHealth week wil graag dat ook zorgverleners en ervaringsdeskundigen dit evenement bijwonen.

Voor ervaringsdeskundigen worden 60 tickets gereserveerd. Om in aanmerking te komen voor een tickets, vraagt de organisatie om uw motivatie: waarom wilt u bij de eHealth Week aanwezig zijn?

Uw motivatie is belangrijk om een goede diversiteit in het publiek te krijgen. De deelnemers kunnen er namelijk mede voor zorgen dat de initiatieven die gepresenteerd en besproken worden, daadwerkelijk verder kunnen groeien of kunnen ontstaan. Het is fijn als u alle drie de dagen aanwezig bent (8, 9 en 10 juni).

Programma

Het congres biedt een gevarieerd programma met presentaties, workshops, sessies en panel discussies. Het programma draait om drie thema’s:

1. Empowering People
Wat hebben mensen nodig om actiever te zijn op het managen van hun eigen gezondheid en zorg? Hoe kunnen ze onafhankelijker leven? Hoe kan zorg meer onafhankelijk van tijd en plaats worden georganiseerd?

2. Trust & standards
Gepaste regelgeving is een voorwaarde voor succesvolle uitwisseling van data tussen zorgorganisaties en/of lidstaten. Dit is tevens belangrijk om vertrouwen tussen mensen te waarborgen. Standaardisering is nodig om systemen met elkaar te laten communiceren en zorgverleners aan elkaar te verbinden.

3. Social Innovation & Transition
Over het algemeen wordt de nadruk gelegd op de technische aspecten van eHealth. In dit onderdeel krijgt juist het sociale aspect van implementatie en innovatie aandacht. Wat is er nodig om eHealth zo in te richten dat de meerwaarde voor de gebruiker dermate is dat het op grote schaal en op ethisch verantwoorde wijze gebruikt wordt?

Meer informatie op de website eHealth 2016

Interesse? Meld u aan op de registratiepagina

Deel dit bericht

Meer nieuws over