De Tweede Kamer besloot gisteren dat het recht op een persoonsgebonden budget (pgb) wordt verankerd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Goed nieuws! Het wettelijk vastleggen van dit recht is voor mensen met een aandoening of beperking een belangrijke voorwaarde om de eigen regie over hun zorg en ondersteuning te behouden.

Een aantal patiënten- en gehandicaptenorganisaties, waaronder Per Saldo en Ieder(in), stuurde in aanloop naar het debat over de wetswijziging een brandbrief naar de Tweede Kamer. Hierin werd het belang van de verankering van een volwaardig pgb in de Zvw benadrukt. De zorgverzekeraars hebben geprobeerd de wetswijziging tegen te houden. Zij zeggen onder meer bang te zijn dat delen van de wet onuitvoerbaar zullen blijken. Gelukkig kon de verankering gisteren desondanks op Kamerbrede steun rekenen.

Rechtspositie

De Tweede Kamer nam bovendien een motie aan die stelt dat verzekeraars geen aanvullende criteria voor een pgb in hun reglementen kunnen opnemen. Het zou ook onverstandig zijn het pgb over te laten aan de markt. De gelijkwaardige toegang tot het pgb en de rechtspositie van verzekerden zouden erdoor onder druk komen te staan.

Toegangscriteria

In de brandbrief werd ook gevraagd om de toegangscriteria voor een pgb in de Zvw vast te leggen. Daarvoor bleek helaas geen meerderheid in de Tweede Kamer. In plaats van in de wet, worden de voorwaarden om een pgb te krijgen nu vastgelegd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

120.000 pgb’s

Uiterlijk deze zomer wordt er in Den Haag een besluit genomen over de AMvB. Dan wordt vastgelegd wat de voorwaarden zijn om voor een pgb in aanmerking te komen. Wederom een belangrijk moment voor 120.000 mensen die gebruik maken van een pgb.

  • Lees hier de brandbrief die Per Saldo, NPCF, Wij Staan Op, Spierziekten Nederland en Ieder(in) naar Tweede Kamerleden stuurden.
  • Lees hier de stemmingsuitslag van de Tweede Kamer.
  • Klik hier voor de aangenomen wetswijzigingen (amendementen).

Meer over Zorg
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over