Eind mei werd in Amsterdam een gezaghebbend internationaal congres gehouden over informatietechnologie, het WCIT-congres. EU-commissaris Neelie Kroes deed daar tijdens de slotsessie uitspraken die zeer hoopgevend zijn voor mensen met beperkingen. Zij zegde toe dat in 2020 iedereen - zonder uitzondering - online moet zijn.

Kroes werd uitgedaagd uitspraken te doen over de toegankelijkheid van de digitale snelweg door drie organisaties van mensen met beperkingen: Viziris (belangenorganisatie van mensen met een visuele beperking), de CG-Raad het Platform Verstandelijk Gehandicapten.

Achterstanden wegwerken

Het WCIT-congres stelt de zogeheten Digital Agenda voor de toekomst vast. Dit document is samen met de, Declaration of Amsterdam‚ bepalend voor het (internationale) ICT beleid van de toekomst. De drie belangenorganisaties bekeken de documenten. Er stond veel in te lezen over wat men wil doen aan de achterstanden van ouderen en digibeten. Maar nauwelijks werd gerept over hoe de 15 procent burgers met functiebeperkingen mee kunnen doen aan de digitale samenleving.

Duidelijke beloftes

De belangenorganisaties boden mevrouw Kroes een aanvullende toegankelijkheidsparagraaf aan. CG-Raad-voorzitter De Paauw en de vertegenwoordiger van Viziris slaagden erin om zonder accreditatie met mevrouw Kroes in gesprek te gaan en tijdens de internationale persconferentie vragen aan haar te stellen. Zij beantwoordde de vragen driemaal met, yes.
Ja, gehandicapten moeten volwaardig mee kunnen doen. Ja, ik ga me daarvoor inzetten in mijn beleid. Ja, ik ga hierover in gesprek met Europese gehandicaptenorganisaties.

Europees beleid

De belangrijkste punten uit de aangeboden toegankelijkheidsparagraaf zijn ook verwerkt in de slotverklaring van het congres. Een nog ambitieuzer voorstel van de belangenorganisaties haalde het niet. Dit voorstel omvatte het streven voor eind 2010 een inclusief Europees ICT beleid te ontwikkelen. De Europese gehandicaptenorganisaties zullen de komende zittingsperiode van de Europese Unie aanwenden om dit alsnog te verwezenlijken.

Deel dit bericht

Meer nieuws over