Relatief kleine ingrepen kunnen grote, positieve effecten hebben voor de fietsveiligheid van mensen die moeite hebben met fietsen, mensen in elektrische rolstoelen en scootmobielen.

Door bijvoorbeeld paaltjes weg te halen, te zorgen voor meer overzicht op gevaarlijke kruispunten of door lessen voor de elektrische of driewiel fiets, blijven mensen langer veilig mobiel. Minister Schultz van Haegen (van Infrastructuur en Milieu) maakte, samen met Fietsberaad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een, modelaanpak veilig fietsen. Zij stelde zeven burgemeesters aan als ambassadeur fietsveiligheid om de maatregelen en tips uit de modelaanpak, uit te dragen. Aat de Jonge, burgemeester van Dronten: ‘samen met betrokken organisaties in de gemeente zorgen we er voor dat iedereen in Dronten en omgeving veilig aan het verkeer kan deelnemen.

Minister Schulz heeft met de gemeenten afgesproken dat iedere gemeente aan het eind van 2013 een lokale aanpak voor verbetering van de fietsveiligheid heeft. De maatregelen in de modelaanpak kunnen gemeenten gebruiken om die aanpak samen te stellen of om bestaande projecten uit te breiden. Maatschappelijke organisaties als Veilig Verkeer Nederland (VVN), Fietsersbond, ANWB, ouderenbonden en gehandicaptenorganisaties ondersteunen de gemeenten. Ze brengen knelpunten in beeld en denken mee over lokale oplossingen.

De minister heeft zeven burgemeesters gevraagd om als speciaal ambassadeur voor fietsveiligheid op te treden: Zoetermeer, Helmond, Amersfoort, Dronten, Oldambt, Franekerdeel en Delft. De burgemeesters brengen fietsveiligheid via hun netwerk onder de aandacht bij bestuurders in hun regio.

Burgemeester van Dronten, Aat de Jonge, Ik denk dat minister Schulz bij het verdelen van de ambassadeursposten heeft gekeken naar verschillende typen gemeenten. Dronten is een vrij nieuwe gemeente. Heel anders qua opzet dan een gemeente met bijvoorbeeld een historische binnenstad. Vorig jaar kreeg Dronten ook veel aandacht door de aanleg van de Hanzelijn, de spoorlijn die Dronten verbindt met steden als Zwolle en Kampen. We hebben een mooi fietspad aangelegd langs de spoorlijn. We hebben veel aandacht voor fietsers.

Wat doet u als ambassadeur fietsveiligheid?

‚ Als ambassadeur ben ik de ogen, mond en oren van de minister. Ik kijk goed om me heen naar wat er aan goede en minder goede dingen gebeurt als het over fietsveiligheid gaat. Dat koppel ik terug aan de minister. Maar ik ga ook naar de wethouders verkeer & vervoer om over de modelaanpak veilig fietsen te praten. Hoe ver zijn zij en hoe kan ik hen helpen het onderwerp op de agenda te krijgen en houden. Verder geef ik lezingen en houd ik presentaties over fietsveiligheid daar waar ik kan.

Waar heeft u het dan over?

‚ Fietsveiligheid gaat over het veilig inrichten van de fietsomgeving, zodanig dat iedereen veilig(er) kan fietsen. De fietsveiligheid kan heel eenvoudig vergroot worden door het verwijderen van paaltjes in fietsroutes of het plaatsen van verlichting langs (hoofd)fietsroutes. Maar met alleen de fietsomgeving aanpassen ben je er niet. Ook de fietser zelf heeft een verantwoordelijkheid door op een deugdelijke fiets te rijden (goede verlichting, reflectoren) en zich aan de verkeersregels te houden (hand uitsteken, niet tegen de richting in fietsen).

Denkt u bij fietsbeleid ook aan mensen met aangepaste fietsen, mensen die informatie moeilijk begrijpen, mensen die in paniek raken bij onoverzichtelijke verkeerssituaties?

‚ Veilig Verkeer Nederland (VVN) in Dronten wil cursussen gaan organiseren voor mensen die niet gewend zijn met een elektrische fiets te fietsen. We hebben daarbij ook aandacht voor mensen die gebruik maken bijvoorbeeld de driewielfiets of een duofiets. Wat betreft overzichtelijke verkeerssituaties is het streven om kruispunten zo eenvoudig mogelijk op te zetten. En als het even kan verkeersstromen zo vroeg mogelijk uit elkaar te halen. Een oversteek over een belangrijke drukke weg wordt altijd zo aangelegd dat in twee keer kan worden overgestoken. Dit ook omwille van de fietsveiligheid. Veel fietspaden in Dronten zijn daarbij uitgevoerd in beton. Bij onderhoud willen we zoveel mogelijk de oude tegel en asfaltfietspaden in oud-Dronten vervangen door beton.

Hoe betrekt de gemeente Dronten mensen met een beperking als ervaringsdeskundigen bij de plannen die worden gemaakt rondom fietsveiligheid?

‚ Ik ben van mening dat stedenbouwkundigen direct bij het ontwerpen van wijken moeten nadenken over fietsveiligheid. En daar moeten zij ook mensen met een beperking bij betrekken. Dat kost misschien in het begin veel, maar het levert ook veel op. Achteraf herstellen kost veel meer. Je hebt bijvoorbeeld niets aan een ongelijkvloerse kruising met een tunnel, als iemand in een rolstoel, m niet kan nemen. Zoiets moet je voor zijn. Grote reconstructies worden altijd besproken met Stichting Onder Dak (de gehandicaptenraad in Dronten), VVN, politie en de Fietsersbond. Hun adviezen worden waar mogelijk zoveel mogelijk meegenomen. Een voorbeeld is de inrichting van de stationsomgeving in Dronten. Naast het advies van Stichting Onder Dak is hier ook apart door een externe expert op het gebied van toegankelijk ontwerpen gekeken naar de geleidelijnen voor mensen met een visuele beperking. Verder vind ik dat als er iets nieuws is gerealiseerd, je er ook samen met iemand met een beperking moet kijken of het ook echt werkt.

Kunnen mensen met een beperking of hun belangenbehartigers, die aandachtspunten hebben voor de aanpak van fietsveiligheid, bij u terecht?

‚ Uiteraard kunnen mensen bij ons terecht om knelpunten onder de aandacht te brengen. We kunnen altijd met elkaar in gesprek gaan om te kijken wat er mogelijk is om de situatie te verbeteren.

Meer informatie

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ondersteunt het programma en de website www.blijfveiligmobiel.nl Op deze website staan informatie en tips voor ouderen en mensen met een beperking die veilig aan het verkeer willen blijven deelnemen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over