Het College voor de Rechten van de Mens heeft tot 4 april het online Meldpunt Onbeperkt Stemmen geopend. Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking kunnen via dit meldpunt laten weten of zij problemen ervaren bij het stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

In 2017 bleek dat vooral mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking grote moeite hadden met het stemmen. Beide groepen hadden problemen met het lezen en invullen van het stembiljet en het lezen van informatie over de verkiezingen, zoals verkiezingsprogramma’s. Daarnaast bleken nog niet alle stemlokalen en stemhokjes toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel. Het College deed toen oproep aan de overheid, gemeenten en politieke partijen om ervoor te zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 toegankelijk zijn voor iedereen. Dit meldpunt is bedoeld om te meten of mensen met een beperking verbetering merken.

Het College is toezichthouder op de naleving van het VN-verdrag handicap, dat sinds juli 2016 in Nederland van kracht is. Volgens dit verdrag hebben mensen met een beperking het recht om deel te nemen aan het politieke en openbare leven, op gelijke voet met anderen. Dit betekent onder meer dat zij zonder obstakels moeten kunnen stemmen.

Ga naar het meldpunt

Meer over Toegankelijkheid
Terug naar Home

Deel dit bericht

Meer nieuws over