Heb je gebruik gemaakt van onafhankelijke cliëntondersteuning vanuit MEE, Zorgbelang of een andere organisatie. Ontvang je zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of ben je van de Jeugdwet/Wmo naar de Wlz overgegaan? Dan zoeken wij jou.

Deze oproep is bedoeld voor mensen met een beperking en hun familieleden.

Een onafhankelijke cliëntondersteuner staat naast de persoon met een beperking. Hij of zij informeert, adviseert en ondersteunt bij het vinden van passende zorg en ondersteuning of de keuze voor een zorgaanbieder. De wensen van de persoon met een beperking staan volledig centraal.

De onafhankelijke cliëntondersteuner werkt onafhankelijk van gemeente, zorgkantoor of CIZ. Hij of zij is niet verbonden aan een zorgaanbieder of zorginstelling. De onafhankelijke cliëntondersteuner komt op voor jouw rechten.

Cliëntondersteuning Ieder(in), KansPlus, LFB en LSR zijn op zoek naar goede voorbeelden en positieve ervaringen van mensen met een beperking en familie. De ervaringen worden anoniem gebruikt in een rapport met duidelijke tips voor organisaties die onafhankelijke cliëntenondersteuning bieden, zoals MEE en Zorgbelang. Het doel is om onafhankelijke cliëntondersteuning bekender te maken. Het rapport is ook bedoeld voor organisaties die de onafhankelijke cliëntenondersteuning betalen, zoals zorgkantoren en gemeenten.

 

Heb je goede ervaringen en wil je de ervaringen met ons delen in een kort telefonisch interview? Of wil je eerst meer informatie? Neem dan contact op met Emiel Dekker van het LSR via e.dekker@hetlsr.nl of 030-2937664. Dat kan tot en met 15 maart 2018.

Deze actie vindt plaats in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg “Samen Sterk voor Kwaliteit” waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, Zorginstituut Nederland, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. en het Ministerie van VWS) werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie is te vinden op: www.ikdoemee.nl

Deel dit bericht

Meer nieuws over