De Dementietafel in Limburg krijgt een vervolg, dat is een ding dat zeker is. Tijdens de kick-off in Geleen op 18 september, blijkt dat er veel behoefte is aan kennis over dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Zowel hulpverleners als mantelzorgers geven aan te willen weten hoe anderen met specifieke onderwerpen omgaan.

Het duidelijkste signaal van de bijeenkomst, Laten we als familie, mantelzorger en hulpverlener vooral met elkaar in gesprek gaan en ervaringen delen. Dat zet de meeste zoden aan de dijk om te zorgen voor een goed leven voor de mensen om wie het gaat. En daarmee hebben we het doel van de Dementietafel te pakken: betrokkenen die elkaar ontmoeten, ervaringen en kennis delen en signalen boven water krijgen.

Druk bezocht

Ruim tachtig mensen bezochten de kick-off van de Dementietafel in Limburg. Voor het merendeel hulpverleners, maar ook familieleden en mantelzorgers schoven aan de tafels in Wijkcentrum Amusant in Geleen. Een prima plek om met elkaar van gedachten te wisselen over de inhoud en vorm van een Dementietafel. Midden in de wijk en voor iedereen toegankelijk. De accommodatie, koffie en thee werden verzorgd door het wijkcentrum. Medewerkers van zorgorganisatie Daelzicht maakte heerlijke wafels, voor de trek en huislijke gezelligheid. Kortom, alle broodnodige ingrediënten voor een open en ontspannen sfeer waren aanwezig.

Samenwerking

In iedere provincie kan zo‚ n, eerste keer dementietafel‚ weer anders zijn. In Limburg werd het uiteindelijk een grote voorlichtingsbijeenkomst. Het programma voor deze, kick-off‚ kwam tot stand vanuit een samenwerking met zorgorganisatie Radar, Alzheimer Centrum Limburg, zorgorganisatie Daelzicht, Viventus Ouderenzorg en de organisatie Hulp bij dementie.

Veel informatie

Tijdens de avond werden verschillende voordrachten gehouden om de problematiek rond ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking die dementeren, te verduidelijken. Onder andere door gedragskundige Rachel Dautzenberg en onderzoekster Marian Maaskant.

John Schers van zorgorganisatie Daelzicht vertelde over het leven van oudere mensen met een verstandelijke beperking in de wijk en hoe familie en vrijwilligers daarbij betrokken kunnen zijn.
Voorafgaand aan de voordrachten werd een onderdeel getoond uit de film, Kompas in de tijd. In deze film vertelt groepsleiding van een woning met cliënten met de ziekte van Alzheimer, over de veranderende zorgvragen.

Behoefte aan meer

Genoeg stof dus om op te reageren en ideeën over uit te wisselen. Dat gebeurde ook volop in het wijkcentrum. De avond vloog voorbij en natuurlijk was er tijd tekort met zo‚ n vol programma. Maar de strekking was duidelijk: er is zeker behoefte aan deze vorm van uitwisselen van kennis en delen van ervaringen. Meer kleinschalig en samen met meer familie en mantelzorgers. Thema’s werden genoeg genoemd: van heel specifieke onderwerpen over gedragingen, tot aan, hoe samen om te gaan met ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking die dementeren, aandacht voor vrijwilligers‚ en, het belang van een levensboek. De betrokken organisaties in Limburg geven aan zeker een vervolg te geven aan deze Dementietafel. Daarover gaan we binnenkort in gesprek. Succes dus!

Terug naar home

Deel dit bericht

Meer nieuws over