In het najaar van 2012 is de zevende druk van het Handboek voor Toegankelijkheid verschenen. Dit boek is tot stand gekomen met hulp van onder meer de CG-Raad en het Projectbureau Toegankelijkheid (PBT). Lidorganisaties van de CG-Raad en hun leden kunnen het handboek nu met een fikse korting bestellen.

Het Handboek voor Toegankelijkheid is hét standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen en bevat alles over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. U kunt hierbij denken aan onder meer bewegingsruimte, verlichting, luchtkwaliteit en het overbruggen van hoogteverschillen. Ook besteedt het handboek aandacht aan de belangrijkste keurmerken en certificaten.

Herzien en geactualiseerd

Ten opzichte van de vorige uitgave is de nieuwe druk herzien en geactualiseerd. Er zijn nieuwe onderwerpen toegevoegd over bewegwijzering, routebegeleiding en halteplaatsen. Op een groot aantal plaatsen is aanvullende informatie toegevoegd, zodat het boek nog beter aansluit op de praktijk. Het hoofdstuk Normen is volledig vernieuwd en geeft nu een uitgebreide vergelijking van normen en keurmerken. Ook is er ingespeeld op het Bouwbesluit 2012 voor zover van toepassing.

Voor wie bestemd

Het Handboek voor Toegankelijkheid is bestemd voor iedereen die betrokken is bij het programmeren, ontwerpen, bouwen, inrichten en beheren van gebouwen en buitenruimten.

Rol CG-Raad

De CG-Raad en zijn voorgangers hebben bij vorige uitgaven steeds een belangrijke rol gespeeld bij de inhoud van het boek: als initiator, vormgever en bewaker van integrale toegankelijkheidsnormen. In de zevende druk van het handboek heeft een klankbordgroep met onder meer leden van de CG-Raad diverse inhoudelijke suggesties gedaan. Verder heeft de voorzitter van de CG-Raad, Fini de Paauw, het voorwoord geschreven.

Bestelwijze

Lidorganisaties van de CG-Raad en hun leden kunnen het Handboek voor Toegankelijkheid bestellen voor de speciale prijs van, €49,95 inclusief BTW. De normale prijs is, €174, 90.

U kunt het Handboek voor Toegankelijkheid hier bestellen.

Deel dit bericht

Meer nieuws over