Van de 23 gemeenten die vanaf 1 juli 2011 een nieuwe website hebben, voldoen er twaalf niet aan de minimale eisen van WaarMerk Drempelvrij.nl. En ook met de toegankelijkheid van websites van Zelfstandige Bestuursorganisaties zoals de politie en het UWV is het slecht gesteld. Dit blijkt uit een quickscan die Stichting Accessibility in opdracht van Viziris en de CG-Raad heeft uitgevoerd.

Op de websites van ZBO’s is het met name slecht gesteld met de formulieren. Mensen die geen muis kunnen gebruiken, kunnen geen digitaal aangifte doen op politie.nl. En op uwv.nl kunnen visueel gehandicapten het Ingebrekestellingsformulier niet invullen.

Digitale samenleving

De overheid vindt dat alle burgers mee moeten kunnen doen in de digitale samenleving. De bezuinigingen dwingen organisaties en burgers zoveel mogelijk via internet zaken met elkaar te regelen. Dan moet het digitale kanaal ook voor iedereen toegankelijk zijn, vinden Viziris en de CG-Raad.

Sancties

Mensen met een internetbeperking roepen minister Spies op om sancties op te leggen aan gemeenten en ZBO’s als zij de toegankelijkheid van hun websites niet verbeteren. Op donderdag 1 maart komt de toegankelijkheid van gemeentewebsites aan de orde in de Tweede Kamer, in de Commissie Binnenlandse Zaken.

Downloads:

386_20120222_persbericht_ontoegankelijkheid_gemeentewebsites-1.pdf – PDF (70 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over