Er komt veel af op de lokale en regionale belangenbehartigers op het moment. De decentralisaties hebben het werkterrein enorm verbreed terwijl ze daarnaast vaak ook nog met bezuinigingen te maken hebben. Hoe gaat u met deze nieuwe omstandigheden om? Dat willen we graag weten.

Om de stem van mensen met een beperking te laten horen zijn onafhankelijke lokale en regionale belangenorganisaties onmisbaar. Veel van deze belangenbehartigers hebben in de loop der jaren relaties opgebouwd met de gemeente, de middenstand en lokale media. En al werden niet al hun wensen en adviezen overgenomen; ze voelden zich vaak wel gehoord.

Moeilijker

Maar de laatste tijd lijkt de positie van de lokale/regionale belangenbehartiging moeilijker geworden. Veel organisaties hebben te maken met onderbemensing, een vergrijzend bestuur en teruglopende subsidies. Tegelijkertijd  neemt het aantal aandachtsvelden alleen maar toe. Want de gemeente gaat sinds kort ook over jeugdzorg, passend onderwijs, werk en inkomen.

Vanwege de verbreding van het werkterrein oefent de gemeente soms druk uit op de lokale belangenbehartigers om op te gaan in andere adviesraden, zoals de Wmo-raad.

Nieuwe ontwikkelingen

Daarnaast doen zich ook nieuwe ontwikkelingen voor. Nu de gemeente zo belangrijk is geworden, doen sommige regionale en plaatselijke afdelingen van patiëntenverenigingen ook aan belangenbehartiging op gemeentelijk niveau. En er zijn ook gehandicaptenorganisaties die de handen ineen slaan en juist hun activiteiten uitbreiden.

Vertel uw verhaal!

Ieder(in) wil de komende nummers van deze nieuwsbrief graag plaatselijke en regionale belangenbehartigers aan het woord laten die vertellen hoe ze met deze nieuwe tijden omgaan.

Dus: bent u een nieuwe richting ingeslagen met de belangenbehartiging? Heeft u nieuwe manieren gevonden om te communiceren met uw achterban? Heeft u een antwoord gevonden op de toename van beleidsterreinen?
Vertel uw verhaal! Van uw ervaringen kunnen andere belangenbehartigers veel leren.

Wilt u meedoen? Stuur een email aan Aartjan ter Haar: a.terhaar@iederin.nl en wij nemen vervolgens contact met u op. 

Deel dit bericht

Meer nieuws over