Wat is inclusief onderwijs precies? Hoe moet het worden vormgegeven? Wat betekent het voor kinderen en leerkrachten? Over deze en andere vragen gaat de dialoogbijeenkomst die Ieder(in) op woensdag 1 november in Eindhoven organiseert. Deel uw kennis en ervaring.

Volwaardig meedoen in de samenleving begint met meedoen op school. Kinderen met een beperking vallen nog te vaak uit in het onderwijs, ondanks de Wet passend onderwijs. Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking dat vorig jaar van kracht werd, is hierover klip en klaar. Het verdrag stelt inclusief onderwijs als norm, maar de meningen van onder meer leerkrachten en ouders hierover lopen uiteen.

Inclusief onderwijs is een speerpunt van Ieder(in). Het moet bijdragen aan goed onderwijs voor kinderen met een beperking en meer keuzevrijheid voor de ouders. Voor een effectieve lobby is het essentieel om te weten hoe er in de samenleving wordt gedacht over het onderwerp. U bent daarom van harte uitgenodigd om uw kennis en ervaringen te delen.

Tijdens de bijeenkomst gaan de aanwezigen met elkaar in dialoog. Aan de bijeenkomst nemen verschillende ervaringsdeskundigen deel. Voorafgaand aan het gesprek vertelt onderzoeker José Smits van In1School over de verschillende vormen van onderwijs voor kinderen met een beperking of aandoening. José Smits is een expert op het onderwerp.

De dialoogbijeenkomst is in basisschool de Korenaar in Eindhoven. U bent van harte welkom vanaf 18.45 uur. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen.

U kunt zich hier aanmelden

Waar

Basisschool de Korenaar (dependance)
Vitruviusweg 41
5625 CV Eindhoven

Wanneer

Woensdag 1 november, van 19.00 tot 21.00 uur.

Voor wie

Iedereen met interesse in inclusief onderwijs is welkom, maar de bijeenkomst is vooral bedoeld voor ouders met een kind met een beperking, belangenbehartigers, leraren en mensen die beroepsmatig te maken hebben met thuiszitters of zorg op school.

Deel dit bericht

Meer nieuws over