Patiënten- en gehandicaptenorganisaties kunnen aanvragen indienen voor projectsubsidies in 2019. Deze subsidies zijn beschikbaar gesteld door het ministerie van VWS. De aanvragen kunnen worden ingediend bij ZonMw. Op 19 september organiseert ZonMw een informatiebijeenkomst over de eerste subsidie-ronde

Organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte komen in aanmerking voor de projectsubsidies. De grootte van de organisatie is daarbij niet van belang.

Bij de informatiebijeenkomst op 19 september geeft ZonMw informatie over de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen en over de wijze waarop de aanvraag kan worden ingediend.

Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst via ZonMw.

Meer informatie over het subsidieprogramma vindt u ook bij PGOsupport.

Deel dit bericht

Meer nieuws over