Het ITS (Internationaal ToegankelijkheidsSymbool) geeft aan dat een gebouw voor iedereen bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is. De CG-Raad is eigenaar van het ITS. Het Projectbureau Toegankelijkheid (PBT) heeft van de CG-Raad het mandaat gekregen voor het opstellen van de ITS-criteria en het uitvoeren van keuringen. Sinds kort geeft het PBT ook ITS-deelcertificaten uit. Interessant voor gebouwen die wel aan veel, maar niet aan alle ITS-criteria kunnen voldoen.

Naast de invoering van het deelcertificaat heeft het PBT ook een update uitgebracht van de ITS-criteria. Ten opzichte van de vorige uitgave (maart 2011) zijn enkele kleine fouten hersteld, een aantal aanpassingen doorgevoerd en criteria voor nieuwe elementen toegevoegd (vloeren, tribunetrap).

Landelijke Toegankelijkheidscode

Het PBT stelt bij een ITS-keuring ook de waarden voor de Landelijke Toegankelijkheidscode (LTC) vast. De LTC geeft aan hoe de toegankelijkheid van het gebouw is, zonder daar een oordeel aan te verbinden. Een ITS-keuring daarentegen geeft aan wat wel en niet voldoet. Een ITS-keuring geeft dus beter aan op welke punten een ondernemer aanpassingen moet doen om zijn accommodatie nóg beter toegankelijk te maken.

Meer over het ITS en over het aanvragen van het ITS (keuringen) zie de website van het Projectbureau Toegankelijkheid.

Meer over Toegankelijkheid

Deel dit bericht

Meer nieuws over