Tweede Kamerlid Bochove heeft minister Donner gevraagd of hij wil gaan praten met de CG-Raad en de ouderenbonden over hun wens toegankelijk bouwen beter in het Bouwbesluit op te nemen. Dit gebeurde in een algemeen overleg met de minister waarin meerdere Kamerleden aangaven toegankelijkheid belangrijk te vinden. Een hoopvolle opstelling van de Kamer voor mensen met beperkingen.

Op woensdag 9 februari sprak de Kamer met minister Donner over het komende nieuwe Bouwbesluit. Kamerleden gaven aan toegankelijkheid belangrijk te vinden. Bas Jan van Bochove (CDA) vroeg de minister in gesprek te gaan met de CG-Raad en de ouderenbonden over onze wensen die wij hebben verwoord in een recente brief aan de minister. Bochove gaf ook aan toegankelijkheid belangrijk te vinden bij de renovatie van oude portiekflats.

Veiligheid bij brand

Ook Kamerleden Jacques Monasch (PvdA) en Paulus Jansen (SP) willen dat de regels voor toegankelijkheid verbeterd worden. Zo moeten mensen niet door de brandweer uit hun huis getakeld hoeven worden als ze naar het ziekenhuis moeten. Eric Lucassen (PVV) vroeg specifiek aandacht voor de brandveiligheid voor ouderen en mensen met beperkingen.

Bouwbesluit april in de Kamer

De minister beloofde de Kamer een afschrift te sturen van zijn beantwoording van de brief van de ouderenbonden en de CG-Raad. In april zal de minister het nieuwe Bouwbesluit naar de Kamer sturen.
De CG-Raad zal samen met de ouderenbonden de wensen voor verbetering van de toegankelijkheid onderbouwen met casussen. Binnenkort komt hiervoor een oproep.

Handhaving na de zomer
De Kamer benoemde met de minister de grote knelpunten rond de handhaving van het Bouwbesluit. Over handhaving komt een apart debat na de zomer. Ook hier zullen we de gevolgen van de slechte handhaving voor mensen met beperkingen met casussen zichtbaar maken.

Downloads:

385_20110207_briefCG-RaadCSOenANBOBouwbesluit.pdf – PDF (61 KB)

Deel dit bericht

Meer nieuws over